PLATBA MÝTA BEZ STAROSTÍ – JEDNOTKA EETS

Úvod

Systém belgického mýta je založený na satelitní technologii a je spravován ve všech třech belgických regionech – Valonsku, Bruselu a Flandrech společností Satellic. Povinnost hradit mýto pomocí mýtné jednotky se vztahuje na nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Autobusy mýto hradit nemusí. Platnost Eurovignette pro Belgii spuštěním mýta od 1. 4. 2016 skončila, avšak Eurovignette zůstavají dále platné pro Nizozemí, Lucembursko, Dánsko a Švédsko.

Možnosti placení

Belgické mýto je možné platit dvěma způsoby.

 1. Jednotka ITR+ v režimu následného placení
  Mýtná jednotka s režimem následného placení od společnosti Axxès, kterou je možno využít pro platbu mýta ve Francii, Španělsku, Portugalsku, belgickém tunelu Liefkenshoek a i v Belgii. Platba mýta probíhá pohodlně v rámci Shell vyúčtování.
 2. Jednotka Satellic, která je platná pouze na území Belgie (vyjma tunelu Liefkenshoek).
  1. Varianta Pre-pay (režim předplaceného mýta)
   Pořízení v automatech na servisních místech v Belgii a sousedních zemích 
  2. Varianta Post-pay (režim následného placení mýta)
   Možno objednat na zákaznickém portálu společnosti Satellic

Sazby a poplatky

Mýtné sazby naleznete na webu provozovatele. Vratná kauce za jednotku Satellic je 135 € a může být zaplacená palivovou kartou Shell.

Aktuální tarify pro výpočet silniční daně od 1.7.2018 ve Flandrech a Bruselu naleznete zde:

Ve Valonsku se nové mýtné tarify očekávají v příštím roce.

Proces registrace

 1. Jednotka od společnosti Satellic
  Registraci vozidel lze provést na Road User Portal na webových stránkách provozovatele 
 2. Jednotka od společnosti Axxès
  Novou i další registraci je možno zařídit pro naše zákazníky přes společnost Shell na základě dokumentů požadovaných provozovatelem mýta.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naše zákaznické oddělení

Více v sekci Firemní zákazníci

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.