Proč si vybíráme LNG?

  • Nižší náklady na palivo díky vyšší hustotě energie

  • Výkon motoru srovnatelný s naftovým motorem

  • Redukce hluku motoru

  • Snížení celkových emisí

  • „Palivová karta Shell“

Přečtěte si více o výhodách Shell LNG zde

Chcete-li se dozvědět více o obchodní nabídce Shell LNG, kontaktujte jednoho z našich obchodních zástupců

zástupný symbol

Palivová karta Shell LNG

Naši obchodní zástupci se s vámi rádi podělí o více informací o našem produktu LNG, který nabízí nejlepší řešení pro vaše podnikání

Tankování LNG je snadné

Doba doplňování paliva LNG je srovnatelná s naftou. Podívejte se na video, kde uvidíte, jak snadno lze doplnění paliva provést.

Jak dlouho trvá tankování LNG?

Musí být řidiči vyškoleni?

Jaké osobní ochranné pomůcky (OOP) jsou potřeba?

Kliknutím sem získáte nejčastější dotazy týkající se LNG

Síť

Síť Shell LNG neustále roste. Podívejte se, kde dnes můžete LNG tankovat.

Co říkají naši zákaznici?

Title: Shell Testimonial Video Koeltrans – BioLNG (ENG)

Duration: 2:26 minutes

Description:

[A video that highlights the successful partnership between Koeltrans and Shell]

Shell Testimonial Video Koeltrans – BioLNG (ENG) Transcript

[Background music plays]

Hraje živá a povzbudivá hudba.

[Animated sequence]

Logo Shell se objeví na bílém pozadí, které se mění v horní a spodní části obrazu do šeda.

Scene 1 – progression outdoors

Male voiceover speaks in Dutch

[Text displays translation of voice]

Společnost Koeltrans byla založena v roce 2010 se čtyřmi auty a pěti řidiči. U zrodu společnosti stál velký motivátor Günther Maters.

[Visuals]

Scéna se náhle změní a vidíme Eliho Smedinga, provozního ředitele Koeltrans, jak jede v černém tričku a šedých kalhotách na kole po šedém betonovém povrchu. Nedaleko v pozadí je černá budova skladu. Na budově je jasně vidět červenošedé logo společnosti Koeltrans a řada prázdných doků na nakládání. Díváme se zepředu na nákladní automobily Scania s nápisem Koeltrans, které parkují na pravé straně záběru vpředu. Kolem nákladních vozů projíždí na kole Eli Smeding. Obraz se změní na záběr z nadhledu, který ukazuje jeho jízdu po celé délce skladu se zelenými poli a modrou oblohou v pozadí. Další obraz se ohlíží zpět a ukazuje budovu z opačného úhlu a zvýrazňuje velkou čistou nakládací plochu.

Scene 2 – Building close-up with map

Voice over

Dnes máme 160 jednotek, ve kterých přepravujeme ovoce a zeleninu, řezané i hrnkové květiny a rostliny

[Visuals]

Začínáme detailnějším pohledem na skladovou halu s červeným logem Koeltrans. V levém dolním rohu se objeví bodová mapa Nizozemska spolu se žlutou trojúhelníkovou šipkou a slovy Bemmel, Nizozemsko a také s malou žlutou tečkou, která ukazuje, kde se na mapě nachází město Bemmel.

Scene 3 – inside the warehouse

Voice over

Dnes máme 160 jednotek, ve kterých přepravujeme ovoce a zeleninu, řezané i hrnkové květiny a rostliny a další zboží citlivé na teplotu ze zemí Beneluxu do Německa.

[Visuals]

Vidíme sérii záběrů z vnitřku skladiště, která začíná velkým otevřeným prostorem, v němž je napravo kancelářská plocha a uprostřed skupina skladových regálů. Obraz se rychle přesouvá zpět interiérem skladiště na pojízdný regál s květinami v květináčích, ve vrchním regálu jsou vidět jasně žluté květy podobné slunečnicím. Další záběr ukazuje zaměstnance skladu, který veze regál s květinami chodbou. Stojan je asi dvakrát vyšší než zaměstnanec.

Scene 4 – Chief Operating Officer indoors

Jsem provozní ředitel společnosti Koeltrans, takže mám na starost řízení každodenního provozu. A tohle jsou oddělení vozového parku lidských zdrojů, IT, plánování a také oddělení administrativní podpory, tzv. back-office. Koeltrans je poskytovatelem logistických služeb, a není tedy pouze přepravní společností dopravující zboží z bodu A do bodu B, neboť našim zákazníkům nabízíme vyšší přidanou hodnotu díky nižším emisím CO₂ a také díky optimalizaci tras.

[Visuals]

První záběr ukazuje venkovní nakládací výklenky skladiště s jedním bílým nákladním autem, na němž je červenomodré logo Koeltrans. Další záběr ukazuje Eliho Smedinga kráčejícího moderní stylově zařízenou kancelářskou budovou plnou lidí sedících u svých pracovních míst s množstvím obrazovek. Přichází k jednomu ze zaměstnanců zezadu a evidentně příjemně si s ním povídá, ukazuje na obrazovku a usmívá se při řeči. Pak ho vidíme sedět v kancelářské části v pozadí, jak mluví a dívá se směrem ke kameře, mírně mimo objektiv. V levém dolním rohu se objeví žlutá trojúhelníková šipka se slovy Eli Smeding, provozní ředitel Koeltrans.

Scene 5 – office montage

Voice over

Jsme výjimeční tím, že jsme mladý tým s bohatými zkušenostmi. Během posledních deseti let jsme se výrazně rozrostli. To se projevuje i v tom, že naši zákazníci mají k našim službám důvěru a jsou s naší prací spokojeni. Nebo v tom, že jdeme s dobou, odvažujeme se podnikat i v náročné době a používáme nákladní vozidla s pohonem na LNG. Tohle je oddělení plánování, které má na starosti provoz. Zde se každý den sestavuje plán přepravy. Ano, jsou to kouzelníci, jak často říkám. Denně pro zákazníky dělají vykouzlí všemožné. Plní to, na čem se se zákazníky dohodneme, a průběžně je informují.

[Visuals]

Začínáme detailním záběrem na modelová autíčka, miniatury nákladních vozů Koeltrans, na polici s rozmazanou kanceláří v pozadí. Záběr se potom změní na montáž Eliho Smedinga kráčejícího kanceláří, jak se zastavuje za několika sedícími zaměstnanci, usmívá se při hovoru a gestikuluje směrem k údajům na obrazovkách počítačů. Montáž končí různými záběry na miniatury nákladních vozů Koeltrans na poličce s kanceláří v pozadí.

Scene 6 – transition scene back outside at the loading bay

Voice over

Plní to, na čem se se zákazníky dohodneme, a průběžně je informují.

[Visuals]

Vidíme výklenek na nakládku, nyní s bílým nákladním vozem Koeltrans, která se právě nakládá, a dalším nákladním vozem, který odjíždí. Následujeme odjíždějící vůz do dalšího záběru, kde opouští skladiště a scéna končí.

Scene 7 – Koeltrans and Shell partnership

Voice over

V roce 2020 se společnosti Koeltrans a Shell staly partnery, a to díky tomu, že společnost Shell disponuje rozsáhlou sítí čerpacích stanic, má paliva, která potřebujeme, a poskytuje služby v oblasti mýtného. Shell nás podporuje v různých oblastech, například v oblasti udržitelnosti a rozvoje LNG, stejně jako BioLNG. Je to prostě náš skutečný partner.

[Visuals]

Eli Smeding sedí ve skladišti, připraven k rozhovoru, ale náhle se střihem přeneseme na sérii záběrů čerpacích stanic Shell a nápis s logy Shell a BioLNG. Sledujeme detaily i panoramatické záběry různých měřidel, čerpadel a dalšího zařízení. Vidíme, jak nákladní auto Koeltrans vjíždí na čerpací stanici, kde si pracovník stanice nasazuje bezpečnostní vybavení jako obličejový štít a rukavice, pak připojuje hadici k autu a začíná plnit nádrž auta palivem Shell BioLNG. Díváme se na plnění nádrže z různých úhlů, přičemž nejvíc detailních záběrů se soustředí na hadici a místo napojení.

Scene 8 – Sustainable partnership

Voice over

Jak jsem již zmínil, máme 160 vozidel, z nichž 50 % jezdí na naftu a 50 % na LNG, což představuje největší část naší spotřeby. Samozřejmě používáme AdBlue®. Ve společnosti Koeltrans je pro nás důležité podnikat udržitelným způsobem a k tomu potřebujeme správného partnera. Takovým partnerem je společnost Shell s výborným pokrytím v Německu, což nám umožňuje tam působit.

[Visuals]

Vidíme Eliho Smedinga zpátky ve skladišti, jak s ním někdo mimo kameru dělá rozhovor. Pak se vracíme na čerpací stanici s postupným záběrem na řadu tankovacích stojanů, pak se vracíme na detailnější pohled na Eliho Smedinga od ramen nahoru. Střídají se záběry na Eliho Smedinga ve skladišti a čerpací stanici, kde se nákladní vůz odpojuje od palivové hadice a odjíždí pryč.

Scene 9 – Making a difference

Voice over

Díky své práci ve společnosti Koeltrans a spolupráci s naším partnerem, společností Shell, mám pocit, že jsem skutečně přispěl a ovlivnil snižování emisí a že po sobě zanechávám čistší svět nejen pro naše děti, ale pro všechny. Jak naše skupina poroste, budeme mít ještě větší vliv na snižování emisí CO₂. Je obtížné s tím začít, ale pokud nezačneme nyní, nebudeme připraveni na budoucnost.

[Visuals]

Vidíme Eliho Smedinga znovu ve skladu, jak s ním někdo mimo kameru dělá rozhovor. Pak se záběry střídají mezi Elim Smedingem ve skladišti a sérií záběrů vztahujících se k obnovitelným zdrojům energie. Pole solárních panelů, pohled shora na větrnou turbínu, nákladní auto opouštějící čerpací stanici s logy Koeltrans a Shell BioLNG.

Scene 10 – final scene

[Lively background music plays]

[Text displays]

Shell Commercial Road Transport, Progress at every turn

[Visuals] To be translated

Pohled shora na rovnou plochu rozlehlého zeleného lesa, kterým vede silnice. Slunce je nízko nad obzorem, který v dáli uzavírají kopce. Po silnici jede směrem od kamery bílé nákladní auto. Pak vše splyne do černé barvy.

Scene 10 – sign off

[Shell piano mnemonic plays]

[Visuals] (to be translated)

Logo Shell se objeví na bílém pozadí, které ve spodní třetině obrazu přechází do šedé.