Jump menu

Main content |  back to top

Naše vášeň pro poskytování chytřejší mobility je to, co nás pohání k tomu, abychom neustále inovovali naše produkty a vždy tím reagovali na vaše potřeby na paliva budoucnosti. Dodáváme biopaliva již více než 30 let a naše zkušenosti a investice v této oblasti byly klíčem k jejich rozvoji. Ale tím to nekončí, přečtěte si více a dozvíte se, jak vytváříme alternativní paliva pro budoucnost.

Paliva budoucnosti - Biopaliva

Biopaliva

Biopaliva jsou vyrobena z biomasy a mohou produkovat méně CO2 než běžná paliva. Jako jeden z největších dodavatelů biopaliva prosazujeme rozvoj mezinárodně uznávané normy pro dodavatelský řetězec biopaliv.

Gas-to-liquid

Gas-to-Liquid

GTL palivo je bezbarvé, bez zápachu a prakticky bez síry. Má potenciál na zlepšování kvality ovzduší a mohlo by nabídnout skutečné řešení pro smižování emisí z dopravy.