Jump menu

Main content |  back to top

AdBlue® je dostupný prostřednictvím naší rozsáhlé sítě a pomáhá Vašim vozidlům plnit evropské emisní normy

AdBlue® je neškodný, ve vodě rozpustný 32.5% roztok močoviny, vyvinutý pro úpravu výfukových plynů, který pomáhá vozidlům splňovat přísné emisní normy.  AdBlue® používá většina těžkých nákladních vozidel, která splňují emisní normy Euro 4 nebo Euro 5 a jsou vybaveny katalytickým konvertorem SCR.

  • Umožňuje vozidlům splňovat evropské emisní normy
  • Dostupný v rozsáhlé síti stanic po celé Evropě
  • Nákup kartou euroShell Card

Jak AdBlue® funguje?

AdBlue® se automaticky vstřikuje do výfukových plynů a pomocí selektivní katalytické redukce (SCR) potom rozloží emise NOx na přírodní vodu a dusík.

Kde mohu AdBlue® získat?

Produkt AdBlue® je dostupný na klíčových čerpacích stanicích po celém světě přímo na výdejních čerpacích stojanech nebo v baleních po 5 a 10 litrech.

Neustále rozšiřujeme počet stanic, kde je AdBlue® dostupný u výdejního čerpacího stojanu. Čerpací stanice, které nabízejí AdBlue®, najdete pomocí nástroje „Vyhledávač čerpacích stanic pro nákladní vozidla“.