Jump menu

Main content |  back to top

Dostupnost vracení DPH podle zemí
Země
Net Invoicing Normální vracení DPH
Vrácení spotřební daně
Belgie
X X X
Bulharsko
  X  
Dánsko
X X  
Estonsko
  X  
Finsko
X X  
Francie
X X X
Irsko
X X  
Itálie
X X X
Litva
  X  
Lotyšsko
  X  
Lucembursko
X X  
Maďarsko
  X  
Německo
X X  
Nizozemí
X X  
Norsko
X X  
Polsko
X X  
Portugalsko
X X  
Rakousko X
X  
Rumunsko
  X  
Řecko
  X  
Slovensko
X X  
Slovinsko
X X X
Španělsko
X X X
Švédsko X X  
Švýcarsko      
Velká Británie X