Jump menu

Main content |  back to top

Všechny následující tunely jsou zařazeny do systému GO. Při průjezdu vozidla vybaveného GO boxem jedním z těchto tunelů dojde k automatickému odečtení poplatků.

 • Tunel Arlberg (část placené dálnice S16)
 • Tunely Tauern a Katschberg (část placené dálnice A10)
 • Tunel Karawanken (část placené dálnice A11). Je 7864 m dlouhý a končí ve Slovinsku
 • Tunel Felbertauernstrasse představuje důležitou alternativní trasu pro dopravu směrem k jižní hranici Rakouska

Dále naleznete pokyny k registraci pro německou silniční daň a pro změnu způsobu platby.

Registrace

Stačí provést následující kroky:

 1. Vytisknout si originály německých registračních formulářů.
 2. Vyplnit registrační formuláře – jeden „Benutzerregistrierung“ (registrace uživatele) pro společnost a „Fahrzeugregistrierung“ (registrace vozidla) pro každé registrované vozidlo.
 3.  Tyto formuláře odeslat  na zákaznický servis euroShell Card, nikoli společnosti Toll Collect - přestože adresu Toll Collect naleznete na formulářích. Odesláním formulářů místní pobočce Shell zajistíte, že bude registrace vyřešena rychle a bezproblémově.

Originální registrační formulář ZÁKAZNÍKA a VOZIDLA v němčině

Změna způsobu platby

Pokud jste již registrováni a chcete změnit metodu platby z předchozí metody na platbu německé silniční daně prostřednictvím společnosti Shell, vyplňte následující formulář.

Formulář změny PLATEBNÍ METODY v němčině

Toll Collect vyžaduje, aby byly výše uvedené formuláře vyplněny v originálním formátu a pouze v němčině. Potřebné informace k vyplnění formulářů jsou rovněž k dispozici na www.toll-collect.de. Níže najdete soubory v českém jazyce, které vám poslouží jako návod k vyplnění německých formulářů:

Formulář registrace ZÁKAZNÍKA a VOZIDLA

Formulář změny PLATEBNÍ METODY

Jako novému uživateli systému vám Toll Collect odešle potvrzení registrace a kartu vozidla pro každé registrované vozidlo a příslušné PIN kódy. Hlavním účelem Fahrzeugkarte (Karty vozidla) je uložení informací o vozidle. Pokud budete kupovat lístek pro platbu mýtného v samoobslužném terminálu na čerpací stanici, budou informace o vozidle načteny přímo z karty, aniž by je řidič musel zadávat manuálně.

 • Chcete-li využívat OBU zařízení, po obdržení Fahrzeugkarte kontaktujte autorizovaný servis, který vám instalaci OBU provede.

LSVA (švýcarská silniční daň pro vozidla pro přepravu těžkých nákladů) platí pro všechny nákladní vozy nad 3,5 t, které přepravují zboží.Daň se platí za všechny silnice (dálnice i státní silnice) ve Švýcarsku.Silniční daň se počítá na základě maximální přípustné hmotnosti vozidla, vzdálenosti ujeté ve Švýcarsku a emisní kategorii vozidla.

Placení silniční daně

 • Při prvním vjezdu do Švýcarska přidělí celníci vozidlu identifikační kartu vozidla, která může být použita při každém dalším vjezdu do Švýcarska.
 • Řidiči používají terminály na celnicích k deklaraci plánované vzdálenosti při vstupu do země a dostanou potvrzení. Při výjezdu ze Švýcarska musí vyplnit doklad o ujeté vzdálenosti a podepsat jej.
 • Kartu euroShell Card lze na těchto terminálech použít k platbě. Transakce jsou potom prakticky uvedeny na dalším výpisu karty euroShell Card.

Podrobnější informace o švýcarské silniční dani získáte na stránkách Eidgenössische Zollverwaltung.

Od 1. září 2011 byl v Rakousku a Německu zaveden nový systém platby mýtného - Toll2Go!

Jedná se o JEDINOU jednotku pro úhradu silničního mýtného v obou zemích. Povinnost platit mýtné se vztahuje na  všechna vozidla o hmotnosti vyšší než 12 tun. Potřeba je pouze německá jednotka OBU, GO Box nikoli.*

Vzhledem k právním předpisům o ochraně osobních údajů platným v Německu a Rakousku by zákazníci, kteří mají zájem o registraci do nového systému TOLL2GO měli sami provést jeden z následujících kroků:

 • Zaregistrovat se přímo na samoobslužném portálu Asfinag na stránkách www.go-maut.at 
 • Vytisknout si požadované formuláře* a podepsané a orazítkované je zaslat společnosti Asfinag.

Shell Vám může pomoci radou, avšak nemůžeme za Vás provést registraci do systému TOLL2GO.

Proces registrace se liší v závislosti na tom, zda zákazník v současné době používá:

 • německou jednotku OBU i rakouskou jednotku GO Box
 • pouze německou jednotku OBU
 • pouze rakouskou jednotku GO Box
 • žádnou jednotku

* I nadále bude možné používat obě palubní jednotky samostatně, pokud si to uživatel bude přát. Systém Toll2Go není povinný.