Jump menu

Main content |  back to top

Upozornění:  Změna sazby mýtného a způsobu registrace pro autobusy.

Novelou zákona a nařízením vlády jsou od 1.9.2011 stanoveny jiné sazby mýtného pro autobusy, tj. vozidla, které podléhají mýtnému a mají kategorii M2 a M3 podle zákona 56/2001 Sb. a směrnice EU 2007/46/ES.

Další informace a jak postupovat při registraci autobusu najdete v přiloženém dokumentu.

Dále naleznete pokyny pro registraci k platbě českého elektronického mýtného, způsobu vyzvednutí palubních jednotek pro režim následného placení a postupu přechodu z režimu placení předem do režimu následného placení.

Registrace

Obchodní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného najdete na www.premid.cz.

1.  Řádně vyplněné a podepsané formuláře spolu se všemi náležitostmi zasílejte na adresu:

Shell Czech Republic a.s.

oddělení euroShell

Antala Staška 2027/79

140 00 Praha 4

2.  Zaměstnanec Distribučního místa zavolá Premid Hotline pro získání čísla účtu registrace a vydá zákazníkovi palubní jednotku.

3.  Po registraci vaší společnosti si budou moci vaši řidiči vyzvednout palubní jednotku na kterémkoli Distribučním místě premid point, kde bude zařízení přizpůsobeno a připraveno k činnosti, rovněž v režimu následného placení.

Vyzvednutí palubních jednotek pro režim následného placení

1. Řidiči požádají o registrovanou palubní jednotku pro režim následného placení na kterémkoli ditribučním místě v ČR.

2. Řidič předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas apod.), kopii velkého technického technického průkazua název společnosti.

3. Zaměstnanec Distribučního místa premid point zavolá preimd Hotline pro získání čísla účtu registrace a vydá zákazníkovi palubní jednotku.

Další požadované dokumenty při registraci pro službu Post-Pay:

1. Kopie výpisu  z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu

 • nesmí být starší tři měsíce (týká se výpisu z obchodního rejstříku)

2. Kopie velkého technického průkazu

3. Plná moc (v případě, že je smlouva podepsána jinou osobou, než je oprávněný zástupce společnosti uvedený na výpisu z obchodního rejstříku)

Postup při přechodu z režimu placení předem Pre-Pay do režimu následného placení Post-Pay je snadný

 

Pokud jsou některá vaše vozidla vybavena OBU jednotkami PREMID pro režim placení předem a rozhodnete se přejít na režim následného placení, proveďte následující:

 1. Vyplňte a zašlete nám registrační formulář pro režim následného placení, jak je popsáno výše v části registrace pro českou silniční daň.
 2. Budeme vás informovat, kdy si můžete vyzvednout novou OBU jednotku pro režim následného placení na kterémkoli Distribučním místě v České republice.
 3. Před přijetím nových boxů pro režim následného placení musí řidič vrátit starou jednotku OBU pro režim placení předem. To může být provedeno individuálně jednotlivými vozidly na jakémkoli Distribučním místě. Není nutné vyměňovat všechny OBU jednotky společnosti najednou.
 4. Po návratu předplaceného boxu jej obsluha stanice přepne do režimu „2 - ukončeno“. Záloha a nevyužitá předplacená částka „k dispozici“ v boxu bude připsána zákazníkovi na účet stejné karty euroShell Card použité pro získání předplaceného boxu.
 5. Personál stanice musí zavolat na Premid Call Centre pro opětovnou aktivaci nového boxu pro režim následného placení. Pro urychlení identifikačního procesu se doporučuje, aby řidič oznámil příslušné číslo smlouvy personálu stanice.
 6. Po aktivaci OBU jednotky pro režim následného placení bude zákazníkovi naúčtována nová záloha (1 550,- Kč) a může začít používat nové zařízení.
 7. Pokud bude zapotřebí změnit data v palubní jednotce (emisní třída, počet náprav, změna rz), je nutné provést registraci daného vozu kompletně znovu.
 8. Jestliže potřebujete změnit číslo tankovací karty na dané Post-Pay Premid jednotce, může tak být učiněno pomocí formuláře. Jednotku OBU není nutné vracet.

 

Centrum online zdrojů

DARS spravuje a udržuje 440 km dálnic a rychlostních silnic a 123 přístupových silnic ve Slovinsku. Mýtné se platí na 83% všech silnic. Mýtné je stanoveno jako pevná částka za dálniční úsek a je vybíráno na mýtnicích. Nákladní vozidla a autobusy jsou klasifikovány jako třída 3 a 4. Se společností Shell máte 2 možnosti platby dálničního mýtného ve Slovinsku: kartou DARS Transporter nebo kartou euroShell Card.

Karta DARS Transporter

Získejte slevy až 13% ze slovinského mýtného díky kartě DARS Transporter (k dispozici pouze pro vozidla třídy 3 a 4).

Úroveň slev závisí na předplacené částce účtované na kartě DARS:

5% - při předplacené částce mezi 60 a 210 Euro

10% - při předplacené částce mezi 210 a 400 Euro

13% - při předplacené částce 400 Euro a vyšší

(maximální částka, kterou je možné platit kartou euroShell Card, je 850 Euro).

Splatná částka bude odečtena z předplacené částky uložené na kartě DARS.

Řidiči mohou pro placení s kartou DARS použít stejné jízdní pruhy jako používali při placení s kartou euroShell Card.

Kartu DARS Transporter je možné zakoupit

 • na všech mýtnicích,
 • v centru správy dálnic v Lublani (Grič 54, sjezd Brdo ze západního úseku dálnice u Lublani),
 • na určených prodejních místech na dálničních čerpacích stanicích.

Přímá platba kartou euroShell Card

Kartu euroShell Card můžete použít pro přímou platbu mýtného na mýtnicích. Lístky jsou nepřenosné na jiné vozidlo a platí pouze na určenou vzdálenost (např. Lublaň - Torovo - Lublaň).

Faktury euroShell Card lze použít pro žádost o vrácení DPH.

Pro více informací o tarifech, mýtnicích navšivte webové stránky DARS, Slovinské dálniční společnosti.

Řidiči mohou používat kartu euroShell Card k platbě tunelu Karawanken mezi Rakouskem a Slovinskem, viz

Tunely v Rakousku

 NOVINKA! Od 1. října 2008 mohou všechna vozidla čtvrté poplatkové třídy platit silniční poplatky na všech dálnicích a rychlostních silnicích ve Slovinsku prostřednictvím přenosné elektronické jednotky v systému ABC.

Více informací