Jump menu

Main content |  back to top

Mýtné a silniční daně

Pokud přepravuje zboží do různých zemí, pravděpodobně budete muset řešit platby různých silničních daní. S kartou euroShell Card nebudou vaši řidici potřebovat hotovost k platbě mýtného. Poplatky budou jednoduše uvedeny na jedné faktuře za celý celý vozový park.

Tunely a mosty

Použijte vaši kartu euroShell Card nebo palubní jednotku Brobiz k placení mýtného za tunely a mosty ve všech hlavních evropských zemích.

Asistenční služba a úhrady pokut

Spolehlivá havarijní asistenční služba a úhrady pokut téměř ve 40 evropských zemích - a to v rámci našich služeb bez žádných dalších poplatků.

Trajekty a ROLA (nákladní automobily na vlacích)

Použijte kartu euroShell Card k platbě služeb ROLA (Rolende Landstraße) a garantovaných rezervací trajektů v Evropě. Kombinací doby odpočinku řidiče s přepravou po železnici nebo trajektem můžete uspořit váš čas a peníze – využití služeb ROLA může také pomoci snížit vaše emise CO2.

Vrácení DPH ze zahraničí

Využijte kartu euroShell Card ke snadnému a rychlému vrácení DPH ze zahraničí.