Jump menu

Main content |  back to top

 1. Tankujte kvalitní a prověřená paliva, používejte kvalitní a doporučený olej – Používáním doporučeného oleje se může snížit spotřeba  o 1-2 %.
 2. Jezděte plynule, bez prudkých rozjezdů a brždění – Agresivní jízda může zvýšit spotřebu až o 30 % ve srovnání se spotřebou při plynulé jízdě. Také čím rychleji jedete, tím Vaše vozidlo čelí většímu odporu vzduchu a tím je spotřeba vyšší. Jízda jen o 8 km/h vyšší než rychlostní limit může ovlivnit spotřebu až o 23 %.
 3. Mějte uzavřená okna, zejména pokud jedete vyšší rychlostí – Vítr foukající skrz otevřené okno sníží rychlost vozu. Ke zvýšení na původní rychlost je nutné sešlápnout plynový pedál a tím dojde ke zvýšení spotřeby paliva.
 4. Udržujte svůj motor dobře seřízený, pravidelně kontrolujte olej a vzduchový filtr, závady opravujte ihned – Dobře seřízený motor může snížit spotřebu paliva až o 4 %. Výměna zaneseného vzduchového filtru pomůže snížit spotřebu až o 10 % a zároveň chrání motor.
 5. Používejte doporučené pneumatiky a udržujte v nich správný tlak – Dobře  nahuštěná pneumatika je bezpečnější a vydrží déle, zatímco podhuštěná o 1 kPa může zvýšit spotřebu až o 3 %.
 6. Plánujte obezřetně své cesty a snažte se vyhnout dopravním špičkám, využívejte služeb dopravního zpravodajství mobilních operátorů a rozhlasových stanic.
 7. Nevozte v kufru nebo na zadních sedadlech nepotřebné věci, které pouze zatěžkávají vůz – Každých 50 kg může zvýšit spotřebu až o 1-2 %.
 8. Pokud nepotřebujete střešní nosiče či box, zbytečně je na svém automobilu nevozte – Zvýšením odporu vzduchu se může navýšit spotřeba až o 5 %.
 9. Úsporně využívejte klimatizaci – Klimatizace ubírá výkonu motoru a  ke svému provozu používá palivo, proto omezte používání klimatizace pouze na extrémně teplé či chladné dny.
 10. Na hlavních a méně frekventovaných silnicích používejte tempomat – Použitím omezovače rychlosti dosáhnete stabilní rychlosti, což v mnoha případech vede ke snížení spotřeby.
 11. Zařazujte vyšší rychlostní stupeň co nejdříve po přidání plynu – Čím vyšší rychlostní stupeň máte zařazen, tím nižší jsou otáčky motoru a tím méně paliva se spotřebovává.
 12. Udržujte bezpečnou vzdálenost od vozu před Vámi pro plynulou jízdu.
 13. Myslete dopředu – Správně odhadujte situaci např. snížením rychlosti před změnou světel či zvýšením rychlosti před začátkem stoupání.
 14. Při dlouhém stání v dopravních zácpách vypínejte motor – Omezte chod motoru naprázdno, neboť spalujete palivo a nikam nejedete.
 15. Snažte se omezit tankování v malém množství, kontrolujte utažení víčka a nádrže – Při každém otevření palivové nádrže dochází ke ztrátě paliva v podobě výparů, proto se snažte tankovat méně často a ve větším objemu.

*Odhady spotřeby paliva jsou použity ze studií a publikací Energy and Enviromental Analysis, Inc., Washington, DC..

Rady, které Vám pomohou ušetřit palivo:

Rozhodli jsme se pro Vás, naše zákazníky, připravit profesionální rady, při jejichž dodržování ušetříte značné množství paliva. Rady programu Tankujte chytře Vám nyní přinášíme také obohacené o vyjádření profesionálů.

1. Tankujte prověřená paliva a používejte doporučené oleje – Používáním doporučeného oleje se může snížit spotřeba o 1 – 2 %.

Společnost Shell je nositelem symbolu Pečeť kvality - program nezávislé akreditované laboratoře Ústav paliv a maziv zabývající se sledováním a vyhodnocováním kvality paliv na čerpacích stanicích. Symbol Pečeť kvality je udělován pouze při splnění velmi přísných podmínek a kritérií.  Více o programu Pečeť kvality...

Vyjádření Ústavu paliv a maziv: Při výběru vhodného mazacího oleje je třeba vycházet z doporučení výrobce vozidla. Použití paliva nesplňujícího požadavky jakostních norem může významně ovlivnit spotřebu vozidla a může způsobit i vážné poruchy.

2. Jezděte plynule, bez prudkých rozjezdů a brzdění - Agresivní jízda může zvýšit spotřebu až o 30 % ve srovnání se spotřebou při plynulé jízdě. Čím rychleji jedete, tím většímu odporu vzduchu je Vaše vozidlo vystaveno a tím narůstá jeho spotřeba. Jízda jen o 8 km/h vyšší než rychlostní limit může ovlivnit spotřebu až o 23 %.

Vyjádření Českého vysokého učení technického: Plynulá jízda bez akcelerace je pro spotřebu paliva nejúspornější, zvláště když se otáčky motoru pohybují v blízkosti nejvyššího točivého momentu. Spotřeba paliva je vysoká při akceleraci proto, že vozidlo musí překonávat odpor proti setrvačnosti.

3. Mějte uzavřená okna, zejména pokud jedete vyšší rychlostí – Vítr foukající otevřeným oknem snižuje rychlost vozu.

Vyjádření Českého vysokého učení technického: Pokud má vozidlo při jízdě otevřená okna, zvyšuje se jeho aerodynamický odpor. Karoserie automobilu je konstruována tak, aby kladla vzduchu co nejmenší odpor, aby jí při jízdě vzduch co nejlépe obtékal. Otevřením oken stoupá odpor vozidla, a tím se zvyšuje také spotřeba paliva.

4. Používejte doporučené pneumatiky a udržujte v nich správný tlak

Vyjádření společnosti Barum Continental: Pneumatiky se hustí na tlak doporučený výrobcem automobilu. Rozhodující je maximální tlak pneumatiky stanovený výrobcem pneumatiky, který je uveden na bočnici pláště. Podhuštěná pneumatika, jejíž tlak je o 10 kPa nižší než by měl být, může zvýšit spotřebu pohonných hmot až o 3 %.

5. Myslete dopředu - Správně odhadujte situaci např. snížením rychlosti před změnou signalizačních světel či zvýšením rychlosti před začátkem stoupání.

Vyjádření BESIP: Z důvodu bezpečnosti je nutné předvídat situace, kdy auto musí snížit rychlost či zcela zastavit (světelná signalizace, přechod pro chodce, křižovatka apod.). Například pokud pojede padesátkou a chcete co nejrychleji zabrzdit, dráha pro zastavení bude minimálně cca 25 metrů, pokud máte ABS! Z toho jenom 14 metrů ujedete za reakční dobu 1 s, ještě než začnete doopravdy brzdit.

*Odhady spotřeby paliva jsou použity ze studií a publikací Energy and Enviromental Analysis, Inc., Washington, DC..

Pro úsporu pohonných hmot je nejdůležitější vybrat si správné auto. Jeho menší spotřeba  ušetří nejen Vaše peníze, ale díky nižším emisím výfukových plynů také životní prostředí.

Výběr vozidla samozřejmě závisí na Vaší osobní situaci. Doporučujeme, abyste se seznámili s oficiálními statistikami úspornosti všech aut, o jejichž případné koupi uvažujete. Uvádíme několik obecných rad, které Vám při výběru Vašeho vozidla pomůžou:

Větší neznamená vždy lepší

Možná to bude znít triviálně, ale menší auta mají obvykle nižší spotřebu. Větší auta, která bývají těžší, vyšší a širší, nesou více váhy a mají při jízdě větší odpor vzduchu.

Vyberte si správný motor

Volte motor podle toho, co od vozidla očekáváte. Benzínové motory mají oproti naftovým motorům až o 25 %* vyšší spotřebu paliva a zároveň většinou i vyšší emise oxidu uhličitého.

Nové versus staré

Nové modely vozů s moderní technologií motoru mají většinou nižší nároky na palivo. Starší vozidla mají v důsledku deposit v motoru nasbíraných za léta „ve službě“ méně efektivní provoz.

Ručně je to levnější

Typ převodovky má také velký vliv na spotřebu paliva a na ekonomiku provozu. Manuální převodovky mají až o 10 %* efektivnější provoz než pohodlné automatické převodovky. I když poslední typy automatických převodovek se mohou pochlubit výrazně lepšími parametry úspornosti.

Zvažte hybridní vůz

Hybridní auto kombinuje běžný typ motoru s elektrickým a bezestupňovou převodovkou. Hybridní vůz využívá elektromotor zejména při stálé cestovní rychlosti a díky tomu je efektivnější při spotřebě pohonných hmot a vytváří méně emisí.

Pohled do budoucnosti

Výrobci též investují do vývoje aut poháněných alternativními palivy LPG, elektrickou energií, vodíkem, apod. I když jsou tato nová paliva stále ve vývoji, v budoucnu pravděpodobně nahradí nyní běžný vznětový motor.

Vodíkový pohon

Informace o vývoji vozidel na vodíkový pohon společností Shell – vize dopravy zítřka.

* Odhady úspory paliva při rozumné jízdě jsou převzaty ze studií a literatury organizace Energy and Environmental Analysis, Inc., Washington, DC.

Hybridní vozidlo, které kombinuje  pohon na benzín a na elektřinu, je méně závislé na fosilních palivech a v porovnání s běžným vozem na benzín výrazně šetří pohonné hmoty.

To se ale prokáže jen při správném stylu jízdy. Obecné rady jak dosahovat úspor pohonných hmot platí i pro hybridní vozidla. Speciálně pro ně jsme připravili následujících pět tipů.

Rychlý rozjezd

Hybridní motor je nejúspornější při vyšších rychlostech, proto se rozjíždějte již pod plynem. Až dosáhnete cestovní rychlosti, můžete popustit plyn.

Jemné brždění

Lehká noha na brzdném pedálu šetří energii a umožňuje akumulátoru se dobíjet. Prudké brzdění aktivuje mechanické brzdy a převádí vzácnou energii na teplo.

Naučte se „plachtit“

Po dosažení cestovní rychlosti sejměte nohu z plynového pedálu a nechte auto jet vlastní silou. Klesne-li rychlost příliš, akcelerujte opět na cestovní rychlost, a „plachtěte“ dál.

Využívejte tempomat

Tempomat přispívá k úspoře benzínu i chodu elektricky poháněných částí hybridního auta nejvíce. Využívejte proto tempomat pokaždé, kdy je to možné.

Využívejte setrvačnost

Předvídání terénu a plynulosti dopravy můžete využít ve svůj prospěch. Například těsně před dojetím na nejvyšší bod kopce sestupte z plynu a gravitace Vám pak rychlost opět vrátí – a zadarmo!

Společnost Shell se stará nejen o váš komfort a bezstarostnou jízdu, ale také o vaši bezpečnost na čerpacích stanicích. Proto přichází s informační kampaní „Tankujte bezpečně“ s cílem předejít rizikovému chování na čerpacích stanicích a přispět tak k bezpečnému tankování pohonných hmot. Nabízíme vám praktické rady a tipy, jak se vyvarovat nebezpečných situací, a zvýšit tak bezpečnost vás i vašich spolujezdců.

1.Všímejte si bezpečnostních symbolů

Čerpací stanice jsou vybavené transparentním bezpečnostním značením, které je lehko rozpoznatelné a identické na všech stanicích společnosti. Značení je umístěno ve venkovním areálu i v interiéru čerpací stanice. Dodržováním bezpečnostních pokynů uvedených na značení předcházíte nebezpečným situacím.

2. Komunikujte s personálem čerpací stanice

Jakékoliv podezření, problém či poranění nahlaste zaměstnanci čerpací stanice. Personál je speciálně školený k tomu, aby vám v každé situaci pomohl a uměl zodpovědět vaše dotazy. Zaměstnanci čerpacích stanic jsou oblečení ve speciálních bezpečnostních uniformách s výrazným reflexním značením.

3. Dodržujte zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v areálu čerpací stanice

Přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v areálu čerpací stanice patří mezi základní pravidla, jejichž dodržováním chráníte svoji bezpečnost stejně jako bezpečnost vašich spolucestujících a také všech ostatních návštěvníků a zaměstnanců. Na čerpacích stanicích platí přísný zákaz manipulace s jakýmikoli zdroji ohně. V případě požáru se okamžitě obraťte na kteréhokoli zaměstnance čerpací stanice.

4. Nepoužívejte mobilní telefony

Modernější mobilní přístroje (s displejem, který se rozsvítí při zapnutí anebo při příchozím hovoru) vydávají dostatek energie pro vznik výboje, který může způsobit vznik jiskry. Proto na čerpací stanici nepoužívejte mobilní telefony a při opuštění vozidla je vypínejte.

5. Únik pohonných hmot nahlaste zaměstnanci čerpací stanice

V případě úniku pohonných hmot mimo nádrž musí všichni cestující opustit vozidlo. Problém nahlaste zaměstnanci čerpací stanice, který zamezí dalšímu úniku, a následně vozidlo odtáhněte od výdejního stojanu. Vyvětrejte vozidlo a jeho zavazadlový prostor.

6. Dbejte na pravidla chování dětí na čerpacích stanicích

Děti na čerpacích stanicích vyžadují vaši zvýšenou pozornost. Nikdy je nenechávejte bez dozoru dospělých. Před tankováním paliva musí všichni cestující opustit vozidlo; v žádném případě nenechávejte děti při tankování paliva samotné v autě ani na parkovišti u obchodu. Dětem není dovoleno běhat a hrát si v prostorách čerpací stanice. Stejně tak jako pro dospělé i pro děti platí zákaz používání mobilních telefonů a jakýchkoli zdrojů ohně.

7. Pozorně sledujte navigační zařízení

K Vaší bezpečnosti přispívá i snadno rozpoznatelné osvětlení čerpací stanice v každém počasí, výrazné značení a jednoduchý navigační systém v objektu.

8. Chraňte si osobní věci

Čerpací stanice je objekt se zvýšeným pohybem osob, které i přes přísná bezpečnostní opatření představují riziko krádeže. Proto si chraňte vaše osobní věci, nikdy nenechávejte cennosti v prázdném autě a před placením v obchodě vůz vždy zamkněte.

9. Při loupežném přepadení zachovejte klid

I přes všechna bezpečnostní opatření může na čerpací stanici dojít k loupežnému přepadení. V takové situaci jsou všichni pachatelé nervózní a nevypočitatelní. Zachovejte klid a mluvte jen tehdy, pokud budete osloveni. Řiďte se pokyny pachatele a nedívejte se mu upřeně do očí. Zapamatujte si nápadné podrobnosti o pachateli, jako např. výšku, věk, oblečení, atd. Při dalším postupu důvěřujte zaměstnancům čerpací stanice, kteří jsou školeni na chování v podobných situacích.

10. Pozorně zkontrolujte typ tankovaného paliva

Nejen v případě půjčeného vozidla se občas stává, že zákazník natankuje nesprávné palivo, které může vozu následně způsobit vážné problémy. Právě výrazné barevné označení paliv Shell na výdejním stojanu přispívá k tomu, abyste vždy natankovali správné palivo.