Jump menu

Main content |  back to top

Hledáme způsoby, jak poskytnout čistší produkty našim zákazníkům, jako je například odstraňování síry, umožnění čistšího použití uhlí a eliminace prachových částic z paliv.

Zachycení a uskladnění oxidu uhličitého

Přestože neexistuje žádný zázračný prostředek, který by zlikvidoval hrozbu globálního oteplování, jednou z nejslibnějších technologií pro rychlé snižování globálních emisí je podle obecného přesvědčení zachycení a ukládání oxidu uhličitého (CCS).

Nápad je jednoduchý: zachytit CO2 z elektráren a rafinérií (například) a uložit jej bezpečně v podzemí. Technologie pro zachycování a uložení CO2 (zahrnující jímání, přepravu, opakované vstřikování a podzemní ukládání) je již dnes v provozu. 

Avšak s širokou řadou geologických změn kolem světa zůstává celá řada technických výzev, které je třeba vyřešit pro zajištění bezpečného, velkoplošného a dlouhodobého podzemního uložení CO2. Jsme zapojeni do řady demonstračních projektů po celém světě orientovaných na další pokrok v oblasti CCS.

Kromě prostého ukládání CO2 jsme našli též další využití pro tento plyn: například rafinérie společnosti Shell v Rotterdamu shromáždí zhruba 400 000 tun čistého CO2 ročně a potrubním systémem jej rozvádí do nizozemských skleníků, kde slouží k podpoře růstu zeleniny, a menší množství je kamiónem přepravováno do výrobny nealkoholických nápojů.

Využití reziduální síry

Z ropy a plynu se extrahuje větší množství síry, aby bylo možno vyrábět čistší paliva pro dopravu a snižovat objem oxidu siřičitého v atmosféře. Pro zajištění dobrého použití síry jsme vyvinuli upravovací systém asfaltu SEAM, který zajišťuje větší trvanlivost silničního povrchu použitím vhodné kombinace sírových pelet a živicového asfaltu.

Rovněž jsme vyvinuli sírový beton, který je tužší než tradiční beton a má větší odolnost vůči vlivům kyselin a solí, což znamená, že se jedná o výtečný materiál pro vodohospodářské stavby a mořská díla. Rovněž vytváří o 30-50 % méně emisí CO2 v porovnání s tradiční výrobou betonu.

Zplyňování uhlí

Uhlí je nejlevnějším a nejhojněji se vyskytujícím fosilním palivem na světě. Avšak při jeho spalování dochází k uvolňování skleníkových plynů, toxických těžkých kovů a síry, které jsou jednou z hlavních příčin kyselých dešťů. Naše technologie jsou nyní schopny transformovat prakticky jakékoliv uhlí - i to nejnižších jakostních tříd a nejméně čisté uhlí - do syntetického plynu, který představuje směs vodíku a oxidu uhelnatého, jež hoří stejně čistě jako zemní plyn

Nástroje stránky

place Holder
place Holder