Jump menu

Main content |  back to top

Maziva

Energeticky účinná maziva pro vozidla znamenají zlepšenou ekonomiku paliv. Když jsme vyvinuli naše nejnovější mazivo, Shell Rimula R6 LME, bylo naší technologickou výzvou vytvořit olej s nízkou viskozitou, aby došlo ke snížení tření v motoru se stejnými ochrannými výhodami, jež poskytují viskóznější oleje, které vytvářejí silnější ochrannou vrstvu na součástech motoru.

Naším řešením bylo použití olejů, které jsou odolnější vůči ředění při vysokých teplotách, s "činidly proti opotřebení", která působí jako mikroskopické pružné kuličky, jež přidržují kovové součásti od sebe a omezují tření.

Paliva

Čistší motory s menším třením se vyznačují vyšší účinností paliva. Naše formule pro hospodárnost paliva - nyní používaná v našem sortimentu bezolovnatých benzínů - zabraňuje v usazování sedimentů na motoru a omezuje tření v součástech motoru, které se obtížně promazávají, čímž napomáhá ke zlepšení účinnosti. Tato formule vyplývá z desetiletí našeho vědeckého výzkumu a testování.

Nástroje stránky