Jump menu

Main content |  back to top

Lidé a organizace

Zaměstnáváme zhruba 30 000 technických pracovníků v centrech po celém světě, od vědců po odborníky na obchod, kteří spolupracují na nalezení inovačních řešení energetických problémů.

Uspokojování poptávky po energii

Hledáme inovační způsoby, které nám pomáhají uspokojovat rostoucí poptávku po energii, neboť se snažíme získat stále více energie ze současných zdrojů a vyvíjet nové a nekonvenční zdroje energií.

Management emisí

Global greenhouse gas emissions must fall. We are investing in and implementing new technologies to find ways to reduce CO2 as we help meeting increased energy demand.

Energetická účinnost

Pracujeme na efektivnější výrobě energie, abychom pomohli uspokojit rostoucí poptávku po energii a zvládnout globální emise skleníkových plynů.

Alternativní energie

Fosilní paliva pravděpodobně zůstanou hlavním energetickým zdrojem ještě po mnoho příštích desetiletí. Ale u společnosti Shell vyvíjíme různé energetické zdroje, abychom napomohli při splnění rostoucí světové poptávky po energii.