Jump menu

Main content |  back to top

Náš přístup k udržitelnému rozvoji (SD) má vliv na výběry, jimiž utváříme naše portfolio a produkty, a též na způsob, jakým provádíme naši provozní činnost.  

Získání povolení k růstu a působení: nasloucháním místním komunitám a řešením jejich očekávání významným způsobem redukujeme pravděpodobnost případných zpoždění projektů, neúspěchů ve schvalovacím procesu nebo narušování stávajících provozních činností. Přispívání k SD nám rovněž napomáhá získávat a udržovat pracovníky, zaměstnance a obchodní partnery.

Vývoj správných produktů: tím, že si jsme vědomi změn zákaznických hodnot a regulačních požadavků, jsme schopni vyvíjet produkty a služby, které splňují potřeby našich zákazníků v oblasti čisté, výhodné a cenově dostupné energie s náskokem před naší konkurencí.

Maximalizace příležitostí: nové nebo čistší technologie mohou zlepšit účinnost našich provozních systémů, snížit náklady, eliminovat aktuální a budoucí náklady emisí a dokonce i vytvářet nové toky výnosů, například prostřednictvím kreditů u emisí uhlíku. 

Získání povolení k růstu a působení: nasloucháním místním komunitám a řešením jejich očekávání významným způsobem redukujeme pravděpodobnost případných zpoždění projektů, neúspěchů ve schvalovacím procesu nebo narušování stávajících provozních činností. Přispívání k SD nám rovněž napomáhá získávat a udržovat pracovníky, zaměstnance a obchodní partnery.

Vývoj správných produktů: tím, že si jsme vědomi změn zákaznických hodnot a regulačních požadavků, jsme schopni vyvíjet produkty a služby, které splňují potřeby našich zákazníků v oblasti čisté, výhodné a cenově dostupné energie s náskokem před naší konkurencí.

Maximalizace příležitostí: nové nebo čistší technologie mohou zlepšit účinnost našich provozních systémů, snížit náklady, eliminovat aktuální a budoucí náklady emisí a dokonce i vytvářet nové toky výnosů, například prostřednictvím kreditů u emisí uhlíku.

Udržitelný rozvoj je zakotven v našich normách, procesech, kontrolních činnostech a v systému řízení.

Normy: Všechny společnosti a společné podniky kontrolované společností Shell musejí aplikovat  Všeobecné obchodní zásady společnosti Shell, Kodex chování, a naše normy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, zabezpečení a ochrany životního prostředí (HSSE).

Procesy a pobídky: Bereme v úvahu ekologické a sociální faktory při našich investičních rozhodnutích a při plánování větších nových projektů, například za účelem zahrnutí očekávaných budoucích nákladů na emise CO2. Provádíme posouzení vlivů na životní prostředí, zdravotních a sociálních vlivů před zahájením jakéhokoliv většího díla, a poté provádíme následná přezkoumání. Rovněž je třeba zdůraznit, že na udržitelný rozvoj připadá 20 % hodnotícího systému Shell, který používáme při určování prémií pro naše pracovníky.

Systém řízení: Pro posouzení našich politik a naší výkonnosti máme výbor firemní a sociální odpovědnosti na úrovni představenstva, který je tvořen třemi členy, jež nejsou výkonnými řediteli. Generální ředitel společnosti Royal Dutch Shell plc má řídicí odpovědnost za udržitelný rozvoj. Předsedá výkonnému výboru pro udržitelný rozvoj a HSSE společnosti Shell, jenž přezkoumává dosahované výsledky a stanovuje priority, klíčové výkonnostní ukazatele a cílové hodnoty.

Tím, že respektujeme nově vznikající změny u hodnot našich zákazníků a změny regulačních požadavků, jsme schopni vyvíjet produkty a služby s náskokem před konkurencí a naplňovat potřeby našich zákazníků v oblasti čisté, výhodné a cenově dostupné energie. 

Přijetím nových nebo novějších technologií můžeme zlepšit účinnost našich provozních činností, snížit náklady, eliminovat aktuální a budoucí náklady emisí a dokonce i vytvořit nové toky výnosů, jako např. kredity v oblasti emisí uhlíku.