Jump menu

Main content |  back to top

Budování čerpacích stanic

Náš největší příspěvek pro společnost spočívá v poskytování energie, kterou svět potřebuje pro hospodářský růst a rozvoj. Společnosti Shell poskytují zhruba 2 % světové ropy a 3 % světového zemního plynu. Prodáváme dopravní palivo zhruba 10 milionům zákazníků denně a dodáváme dostatečné množství zkapalněného zemního plynu pro zajištění elektřiny pro 34 milionů domácností.

V dnešní době až 2 miliardy lidí nemají přístup ke spolehlivé moderní energii. Očekává se, že světová populace vzroste o další 3 miliardy do roku 2050, většinou v oblastech, které jsou dnes bez přístupu k moderní energii. Naše scénáře a Mezinárodní energetická agentura říkají, že do roku 2050 bude zapotřebí až dvojnásobek energie.

V roce 2008 jsme investovali 32 miliard USD za účelem vývoje a uvedení nových zdrojů moderní energie na trh. Tato úroveň byla vyšší než obdobné ukazatele u jakékoliv jiné mezinárodní ropné společnosti podle jejich výročních zpráv, obdobně jako v případě částky přesahující 1,2 miliard USD investic do výzkumu a vývoje se zaměřením na technologie, které budou třeba pro produkci většího množství energie a čistších paliv.

Licenční poplatky a daně

Náš sektor je velkým přispěvatelem do státních financí: při správném hospodaření mohou takové peníze sloužit k financování takových služeb, jako jsou školy a nemocnice, a rovněž k diverzifikaci ekonomiky. Při špatném hospodaření však tyto peníze mohou podporovat korupci, sociální nerovnost a konflikty. Odpovědnost za využití těchto finančních prostředků k sociálně prospěšným věcem spočívá na vládách, avšak my nabádáme a podporujeme úsilí hostitelských vlád zaměřené na efektivní využívání výnosů z energií.

Nákupy a najímání pracovníků v místě působení

Máme zaveden světový proces managementu výběrových řízení a zakázek a aktivně podporujeme využívání místních dodavatelů a zhotovitelů. Školíme místní společnosti, abychom jim pomohli naplňovat naše standardy, aby mohly soutěžit o zakázky. Rovněž pomáháme místním společenstvím zakládat podniky, které by nám prodávaly zboží a služby. Ve více než 90 % zemí s nízkými a středními příjmy, kde společnost Shell pracuje, máme programy zaměřené na získávání a výcvik místních pracovníků.

Sociální investice

Po řadu let jsme zapojeni do sociálně investičních programů a pracujeme na jejich zefektivnění, přičemž dodáváme skutečné přínosy pro země a obce, kde působíme. Podporujeme široké spektrum iniciativ a projektů přispívajících ke zvyšování životní úrovně obcí se zaměřením na následující faktory: 

  • rozvoj vzdělání a kvalifikace;
  • rozvoj obcí a sociální soudržnost;
  • aspekty související se zdravím, životním prostředím a bezpečností; a
  • rozvoj podnikání a budování schopností.

Nástroje stránky

place Holder
place Holder