Jump menu

Main content |  back to top

Udržitelný rozvoj

Pracujeme na výrobě čistší energie, na vytváření sociálních přínosů a na integraci sociálních a ekologických aspektů do způsobu našeho podnikání.

Životní prostředí

Prostřednictvím spolupráce s experty na životní prostředí a využitím nových technologií hledáme způsoby, které nám pomohou omezit vliv našich provozních činností na životní prostředí.

Společnost

Dodáváme energii, abychom pomohli podpořit hospodářský růst a rozvoj. Současně s tím řešíme problémy obcí v blízkosti našich provozů, udržujeme naše dobré jméno a chráníme naše podnikání.

Bezpečnost

Bezpečnost je vždy naší první prioritou. Zaměřujeme se na to, abychom měli nulový výskyt smrtelných úrazů a abychom zabránili takovým nehodám, jako jsou úniky, požáry a nehody.

Zpráva o udržitelném rozvoji

Zprávu o udržitelném rozvoji společnosti Shell zveřejňujeme od roku 1998. Činíme tak z důvodu našeho závazku být transparentní a poctiví a našeho závazku přispívat k udržitelnému rozvoji dodávkou odpovědné energie.