Dostaňte ze svého životopisu maximum

Tady je několik šikovných tipů, které vám pomohou s se prezentovat tím nejlepším možným způsobem.

 • Ujistěte se, že váš životopis je aktuální
 • Snažte se omezit informace na dvě stránky a použijte jednoduchý layout
 • Použijte nadpisy jako „Vzdělání“ nebo „Přehled zaměstnání“, abyste zvýraznili jednotlivé části
 • Nezmiňujte pouze obecná tvrzení – podpořte je důkazy. Například vysvětlete to, co jste dělali tak, aby to názorně ukázalo, jaké jsou vaše kvality.
 • Pokuste se propojit své dovednosti a zkušenosti s požadavky na pozici, o kterou žádáte.

Osobní údaje: Vaše celé jméno, adresa a telefonní číslo jsou nejdůležitější.

Informace o vzdělání: Uveďte je v obráceném chronologickém pořadí, první v pořadí bude vaše poslední vzdělání. Uveďte název instituce, datum nástupu, kvalifikaci, kterou jste získali, nebo teprve získáte po absolvování. Měli byste uvést relevantní moduly, projekty a dizertace, na kterých jste pracovali, jakých stupňů jste dosáhli a profesní dovednosti, které jste získali.

Předchozí zaměstnání a profesní zkušenosti: Ať už byly placené, dobrovolné nebo se jednalo o stínování, každá zkušenost se počítá. Uveďte se v chronologickém pořadí včetně dat, aby bylo jasné, jak dlouho jste na dané pozici působili. Uveďte, čeho jste dosáhli a jaké dovednosti jste získali.

Úspěchy a zájmy: Uveďte tyto informace, aby bylo jasné, že jste osoba obklopená vyváženým přístupem k životu. Zaměřte se na nedávné události a popište, čím jste přispěli a co jste se naučili a jak jste něčeho dokázali.

Nejlepší tipy pro úspěšné složení online hodnocení

 • Zkuste si praktické testy online hodnocení: Praktický test 1 a praktický test 2.
 • Ujistěte se, že naplňujete hodnoty společnosti Shell.
 • Ještě před tím, než začnete, zvažte několik příkladů toho, jak jste v minulosti úspěšně pracovali.
 • Nesnažte se předvídat, co společnosti Shell hledá. Víc než co jiného, chceme, abyste byli čestní, sami sebou a věřili svým názorům.
 • Ujistěte se, že na text máte tu správnou náladu (jste motivovaní, soustředění, nejste unavení nebo ve stresu).
 • Najděte si klidné místo a vymezte si na hodnocení dostatek času.
 • Pokud angličtina není vaší silnou stránkou, vezměte si k ruce slovník.
 • Pro praktický test 2 budete nejspíš potřebovat tužku, papír a kalkulačku, protože tento test vyžaduje několik výpočtů (násobení, procenta,...).
 • Berte test vážně – numerický test je na čas, takže se ho nesnažte uspěchat. Ujistěte se, že jste si otázky přečetli pořádně.

Jak si dobře vést u pohovoru?

 • Udělejte si svůj domácí úkol a zjistěte si o společnosti Shell co nejvíce, seznamte se s oblastmi jejího podnikání, projekty, provozy a hodnotami.
 • Zjistěte si o kritériích schopnosti, úspěchu a vztahů, které používáme pro hodnocení kandidátů.
 • Když se vás na pohovoru ptají, dobře si otázku promyslete. Srovnejte si myšlenky před tím, než odpovíte – neříkejte to, co máte první na jazyku.
 • Zabalte svou odpověď jako důkaz toho, co společnost na pohovoru hledá. Vždy se soustřeďte na to, co jste vy sami dokázali, ne ti ostatní. Ze svých úspěchů buďte vždy nadšení.
 • Vaše odpovědi by měly být relevantní k položeným otázkám. Mluvte vždy k věci. K informacím vždy poskytujte dostatečné pozadí, ale buďte opatrní, abyste se příliš nevzdálili od otázky.
 • Promyslete si některé otázky dopředu a na konci pohovoru se ptejte, abyste zakončili v pozitivním tónu.

Konečné hodnocení

V rámci finálního hodnocení dostanete nabídku buď na hodnocenou stáž nebo na účast na náborovém dni společnosti Shell.

Ani v jednom z těchto scénářů nesoutěžíte proti ostatním kandidátům. Máme určité standardy, které musíte splňovat, abyste u nás mohli uspět, nemáme žádné kvóty. Takže nehodnoťte svůj výkon ve srovnání s ostatními.

Více na stránce Studenti a absolventi

Hodnocené stáže

Zjistěte, co vám společnost Shell může v rámci hodnocených stáží nabídnout.