Jump menu

Main content |  back to top

Naslouchání našim lidem

Vážíme si komunikace a porad s našimi zaměstnanci, ať již přímým způsobem nebo přes pracovní rady či uznávané odborové svazy.

Podporujeme naše pracovníky při sdělování jejich stanovisek k našim procesům a postupům bezpečným a důvěrným způsobem nadřízeným nebo pracovníkům personálního oddělení. Naše globální telefonní horká linka a internetové stránky umožňují zaměstnancům nahlásit případná porušení našeho Kodexu chování a Všeobecných obchodních zásad společnosti Shell, důvěrným a anonymním způsobem.

Diverzita a začlenění

Pro dosažení našeho úspěchu jsou nesmírně důležitými faktory rozmanitá pracovní síla a široký záběr pracovního prostředí. Tyto parametry jsou sladěny s našimi stěžejními hodnotami, jimiž jsou poctivost, bezúhonnost a respekt k lidem.

Rozmanité schopnosti a praxe lidí z různých kultur, různého pohlaví a různého věku jsou ku prospěchu našemu podniku a napomáhají nám lépe porozumět našim zákazníkům po celém světě a budovat silnější vztahy na místní úrovni. Naše zaměření na diverzitu a začlenění znamená též, že zákazníci, zaměstnanci a partneři si nás budou vybírat častěji.

Odměny a výhody

Naše konkurenceschopné platy odrážejí tržní podmínky země, kde pracují naši zaměstnanci a kde se požaduje vysoká úroveň schopností a zkušeností. Uznáváme a odměňujeme individuální výkony prostřednictvím platu a prémií, které jsou svázány s výkonností, a výhody, jež nabízíme, obvykle zahrnují příspěvky na penzijní připojištění a krytí nákladů na zdravotní péči.

Poskytujeme flexibilní pracovní praktiky vždy a všude, kde je to zapotřebí a možné, a nabízíme konkurenceschopné úrovně ročních nároků na dovolenou a mateřskou či rodičovskou dovolenou. Rovněž umožňujeme profesní volno a volno na studijní programy, je-li to možné, a naši zaměstnanci jsou povzbuzováni k účasti na projektech sociální odpovědnosti, k činnosti v zaměstnaneckých zájmových skupinách a k náboru v univerzitních kruzích.

Profesní postup

Poskytujeme našim pracovníkům odborný výcvik a rozvojové programy a podporu, a též nabízíme programy zaměřené na rozvíjení vůdčích schopností. Práce v mezinárodním prostředí nebo v zahraničí umožňuje našim pracovníkům nové pohledy a znalosti. Podporujeme kreativitu a inovační myšlení a poskytujeme zaměstnancům příležitost, jak čelit novým výzvám za účelem přebírání zvýšené odpovědnosti.

Nástroje stránky

place Holder