Jump menu

Main content |  back to top

Slovo “Shell” se poprvé objevilo v roce 1891 jakožto ochranná známka pro petrolej, který Marcus Samuel a spol. dodával na Dálný Východ. Malý obchůdek v Londýně se původně zabýval obchodováním se starožitnostmi a orientálními lasturami. V roce 1897 Samuel utvořil společnost s názvem The Shell Transport and Trading Company. Prvním logem v roce 1901 byla mušle. V roce 1904 pak lastura hřebenatky dodala vizuální ztvárnění k obchodní firmě a značce naší společnosti.

Proč zrovna lastura?

Obchodní firma společnosti byla “Shell” a každý ze Samuleových tankerů přepravujících petrolej na Dálný Východ byl pojmenován po různé mořské škebli. Lastura hřebenatky možná byla převzata z rodinného erbu obchodního společníka pana Grahama, který dovážel Samuelův petrolej do Indie a stal se ředitelem The Shell Transport and Trading Company.

Po poutní cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku Grahamova rodina přijala mušli svatého Jakuba. V průběhu let pak postupně docházelo k úpravám tvaru symbolu mušle, která je logem společnosti Shell v souladu s trendy v grafice. Designer Raymond Loewy vytvořil a zavedl současný symbol v roce 1971.

Proč červená a žlutá?

V roce 1915 společnost Shell z Kalifornie poprvé postavila servisní stanice a musela zajistit, aby tyto servisní stanice vyčnívaly z řad konkurence tak, že by se jednoznačně odlišovaly. Pro tento účel byly použity jasné barvy, které by neurazily Kaliforňany: z důvodu silných španělských vazeb tohoto státu se příslušní zástupci rozhodli pro červenou a žlutou barvu.


Aktuální barvy prošly několikaletým vývojem, přičemž nejvýraznější změny dosáhly v roce 1995, kdy byly zavedeny jasné zákaznicky přívětivé barvy červená a žlutá společnosti Shell, aby odstartovaly naši novou maloobchodní vizuální identitu. Lastura hřebenatky zůstává jedním z největších značkových symbolů v 21. století.

Nástroje stránky