Jump menu

Main content |  back to top

Začátky

Zhruba před 200 lety začal jeden londýnský starožitník dovážet mořské lastury z Dálného Východu jako módní doplněk exotických dekorací. Podnik Marcusa Samuela tak položil základy pro ambiciózní importní-exportní obchod provozovaný později jeho syny, Marcusem Juniorem a Samem.

V té době se ropa používala v převážné míře pro svícení a maziva, přičemž tento sektor byl usídlen v Baku v tehdejším Rusku s jeho velkými zásobami vysoce kvalitní ropy se strategickou přírodní přístavní zátokou.

Revoluce v přepravě ropy

Nástup spalovacího motoru v roce 1886 vedl k nárůstu poptávky po palivu pro dopravní účely. Bratři Samuelovi však mohli stavět na svých zkušenostech v lodní dopravě a tak si objednali flotilu parníků určených pro přepravu ropy ve velkém.

Tento krok znamenal revoluci v přepravě ropy při příležitosti první plavby jejich prvního tankeru, jímž byla loď Murex. V roce 1892 se Murex stal vůbec prvním tankerem, který projel Suezským průplavem. Společnost těchto bratrů přijala v roce 1897 název Shell Transport and Trading Company. Jako své logo používala mušli.

Jak se ze společnosti stala Royal Dutch Shell

Činnosti společnosti Shell Transport na Východě ve spojení s pátráním po nových zdrojích ropy za účelem snížení závislosti na Rusku přivedly tuto firmu do kontaktů se společností Royal Dutch Petroleum.

V roce 1903 tyto dvě společnosti spojily své síly, aby se chránily proti dominantnímu postavení společnosti Standard Oil. V roce 1907 byla dokončena fúze do skupiny Royal Dutch Shell. Společnost Shell následně změnila své logo na lasturu hřebenatky, které se používá v dnešní době.

Koncem 20. let 20. století se Shell stala přední světovou ropnou společností, když produkovala 11 % surové ropy ve světě a vlastnila 10 % tankerové tonáže. Třicátá léta 20. století pak byla obtížná: došlo k zabavení majetku skupiny v Mexiku a dále byla nucena poskytnout štědré podmínky venezuelské vládě, když znárodnila její ropná ložiska.

Poválečná expanze

Po druhé světové válce spolu s tím, jak mír vedl k prudkému rozvoji používání automobilů, expandovala společnost Shell do Afriky a Jižní Ameriky. Lodní doprava využívala stále větší lodě a lepší hnací systémy. V roce 1947 společnost Shell vyvrtala první komerčně udržitelný ropný vrt mimo pevninu v Mexickém zálivu. V roce 1955 již měla společnost Shell 300 vrtů. V roce 1958 zahájila produkci v Nigérii.

Ropná krize

V roce 1969 převzal v Libyi moc plukovník Kaddáfí, který omezil produkci ropy, a to následně vedlo ke zvýšení cen. Ostatní producenti hrozili, že budou postupovat stejně a Jomkipurská válka v roce 1973 pak vyvolala skutečnou krizi. Během několika týdnů země organizace OPEC zčtyřnásobily cenu ropy a vyhlásily bojkot po dobu dvou měsíců. Vliv na země Západu byl z ekonomického hlediska katastrofický.

Hledání nových zdrojů

Sedmdesátá léta 20. století byla velmi významná pro rozvoj ropných ložisek v Severním moři a Jižní Americe společností Shell - jednalo se o obtížné a nákladné kroky, ale tyto kroky byly ohromně důležité vzhledem ke sníženým dodávkám ze Středního Východu. V roce 1978 společnost Shell dokončila vrtný projekt Cognac a produkční plošinu v Mexickém zálivu, kde se jednalo o nejvyšší světovou plošinu ve výšce 1100 stop.

Expanze

Od poloviny 90. let 20. století došlo k zintenzívnění zájmu veřejnosti o ropný průmysl s tím, jak ekologická problematika získávala stále větší pozornost. Společnost Shell byla kritizována ohledně plánů na likvidaci plošiny Brent Spar a rovněž se dostala do problémů v Nigérii.

S příchodem nového tisíciletí provedla společnost Shell expanzi v Číně a Rusku. V roce 2005 rozpustila svou starou firemní strukturu, aby došlo k vytvoření jedné nové společnosti. Shell zůstává jednou z předních světových ropných a plynárenských společností.

Zajímáme se o zkapalněný zemní plyn a produkty na bázi zkapalněných plynů; napomáháme při rozvoji udržitelných biopaliv a máme účast na projektech zaměřených na využití větrné energie.

Nástroje stránky