Jump menu

Main content |  back to top

Upstream International

Naše podniková struktura Upstream International se zabývá pátráním po ropě a zemním plynu a těžbou těchto surovin mimo oblasti amerického regionu. Mnoho těchto činností je prováděno v rámci spolupráce formou společných podniků, často se státními ropnými společnostmi. Tato organizační struktura se též zabývá zkapalňováním plynu a je aktivní v technologiích pracujících se zkapalněnými plyny.

Upstream Americas

Naše organizační jednotka Upstream Americas se zabývá pátráním po ropě a zemním plynu a těžbou těchto surovin v amerických regionech. Mnoho těchto činností je prováděno v rámci spolupráce formou společných podniků, často se státními ropnými společnostmi.

Upstream Americas zahrnuje naše provozy v oblasti ropných písků, jako je např. projekt Athabasca Oil Sands, který spočívá v extrakci živic z ropných písků v Albertě, v západní Kanadě, a v jejich konverzi na syntetické suroviny. Součástí této organizace je též naše činnost v oblasti větrných elektráren.

Downstream

Naše organizační jednotka Downstream zahrnuje organizaci Oil Products, která se zabývá rafinací, dodávkami, obchodem a expedicí surové ropy po celém světě a vyrábí a prodává široký sortiment výrobků. Ty zahrnují paliva, maziva, živici a zkapalněné uhlovodíkové plyny pro použití v domácnostech, dopravě a průmyslu.

Dále obsahuje organizační část Chemicals, která vyrábí petrochemické výrobky pro průmyslové zákazníky, včetně surovin pro výrobu plastů, potahů a čisticí prostředky používané ve výrobě látek, u lékařských výrobků a u počítačů. Tato organizační část rovněž zahrnuje naše činnosti v oblasti biopaliv. Jedná se o vedoucí subjekt pro naše činnosti v oblasti managementu CO2 napříč celou společností.

Globální síť společností Shell Trading obsahuje obchodní aktivity společnosti Shell na každém větším energetickém trhu na světě. Rovněž řídíme jednu z největších světových flotil plavidel určených pro přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG) a ropných tankerů.

Projects & Technology

Naše organizační jednotka Projects & Technology řídí realizaci větších projektů společnosti Shell a je také hnací silou v oblasti výzkumu a inovací zaměřených na vytváření technologických řešení. To zahrnuje naši technologii zplyňování uhlí.

Poskytuje technické služby a technologické možnosti pro činnosti v horním i dolním článku řetězce, včetně vyspělých informačních technologií v oblasti těžby a produkce pro společnost Shell a pro třetí strany. Rovněž dohlíží na plnění cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí a na procesy obstarávání v celé společnosti Shell.

* Poznámka: Organizační změny vyplývající z přerozdělení odpovědností uvedených výše podléhají projednání se zastupitelskými orgány zaměstnanců podle potřeby.

Nástroje stránky

Další informace

Více informací o našich předchozích obchodních organizacích Exploration & Production, Gas & Power, Chemicals, Oil Products a Oil Sands.
place Holder
place Holder