Jump menu

Main content |  back to top

Naše globální obchodní struktura

Našimi základními podnikatelskými jednotkami jsou Upstream Americas, Upstream International, Downstream a Projects & Technology.

place Holder