Jump menu

Main content |  back to top

Aktuality a zprávy pro média

BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM: KAŽDÝ STÝ ŘIDIČ MĚL PROBLÉM SE ZRAKEM

V Praze 17. července 2015 – V průběhu května probíhala na vybraných čerpacích stanicích Shell po celé České republice osvětová kampaň Bezpečně za volantem ve spolupráci s Mezinárodním sdružením optiků a optometristů. Cílem kampaně bylo nabídnout možnost řidičům na čerpacích stanicích zkontrolovat zrak, a přispět tak dílem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Z výsledku vyšetření vyplynulo, že za volant by vůbec nemělo usednout až 7 % řidičů.
shell bezpecne za volantem

Stav zraku je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje chování řidičů za volantem.  Prostřednictvím zraku vnímáme až 80 % všech vjemů okolo sebe. V zájmu dlouhodobé snahy zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice se společnost Shell zapojila do kampaně Bezpečně za volantem pořádané ve spolupráci s Mezinárodním sdružením optiků a optometristů (MSOO). Kampaň odstartovala 6. května v Praze při příležitosti celosvětového Dne bezpečnosti (Safety Day), který Shell pořádá každý rok ve všech zemích, kde působí. Možnost otestovat si ostrost svého zraku pak měli řidiči v prostorách čerpacích stanic Shell postupně ve všech 14 krajích České republiky, čehož využilo nakonec 900 z nich.

V rámci screeningu zraku se nejprve podrobili orientačnímu měření zraku na optickém přístroji (autorefraktometru) a následně bylo jejich vidění podrobeno zkoušce zrakové ostrosti, která spočívala v rozlišení znaku v odpovídající vzdálenosti každým okem zvlášť a poté oběma dohromady. Měření probíhalo jak u řidičů, kteří nosí brýle či kontaktní čočky, tak i u těch, kteří korekční optické pomůcky nepoužívají.

Z testování vyplynulo, že 93 % z vyšetřených mělo zrakovou ostrost 70 % a více, alarmující však bylo zbylých 7 %, jejichž ostrost byla nižší až neodpovídající. Je zajímavé, že z těchto osob nikdo nepoužíval odpovídající optickou pomůcku. Někteří si svou vadu vůbec neuvědomovali a byli překvapeni výsledky měření. 

shell statistika

„Na našich čerpacích stanicích si každým rokem připomínáme různé aspekty bezpečného provozu a chování jak obsluhy, tak i našich zákazníků – řidičů. Bezpečný provoz a lidské zdraví jsou pro nás hlavními prioritami v našem podnikání. Velmi rádi jsme proto propůjčili naše čerpací stanice k testování zraku řidičů, kteří tuto příležitost velmi ochotně přijímali. Pevně věřím, že výsledky měření povedou k návštěvě očních specialistů ty, kteří testováním neprošli. A dále upozorní širší motoristickou veřejnost na nepodceňování stavu zraku a potřebu pravidelných kontrol u očního lékaře. Mohou tak zachránit život sobě i ostatním v krizových situacích, kterých bohužel není na našich silnicích málo,“ říká Petr Šindler, manažer komunikace Shell Czech Republic, a.s.

Měření v číslech (2015)

Celkem měření využilo 900 řidičů, z toho dvě třetiny tvořili muži a jednu třetinu ženy. Jejich průměrný věk činil 43,5 let, nejmladšímu bylo 16 a nejstaršímu řidiči bylo 90 let. Nejvíce osob (103) bylo změřeno v kraji Vysočina (Nové Město na Moravě), nejméně pak v kraji Libereckém (39). Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a pod zrakovou ostrost 50 % by za volat určitě usednout neměli. V porovnání s rokem 2013, kdy probíhalo šetření poprvé, bylo vyšetřeno 589 řidičů, z nichž byla zraková ostrost menší než 70 % naměřena u 6% řidičů. 

Hlavním partnerem kampaně byla společnost Shell Czech Republic. Generálním partnerem byla firma Rodenstock (německý výrobce brýlových skel pro řidiče) a kampaň podpořili také Auto Charouz a firma Oculus (dodavatel přístrojů pro oční optiku). Více informací o kampani najdete zde.

Royal Dutch Shell plc

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí v přes 90 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu i přepravy ropných produktů či chemikálií a projektů obnovitelné energie. Více informací naleznete na www.shell.com

Kontakty pro média:

AMI Communications

Dana Bratánková 

Email: dana.bratankova@amic.cz

Tel.: 234 124 112

Shell Czech Republic

Petr Šindler

Email: petr.sindler@shell.com 

Tel.: 244 025 965 

Nástroje stránky