Jump menu

Main content |  back to top

Aktuality a zprávy pro média

Vánoční ozdoby na čerpacích stanicích Shell vyzývají k pomoci

V Praze 3. prosince 2015 – Na čerpacích stanicích Shell se již devátým rokem objevují výrobky dětí z transplantační jednotky hematologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Každá dětmi zdobená vánoční dekorace upozorní zákazníky na možnost pomoci Nadačnímu fondu Kapka naděje prostřednictvím darování Shell ClubSmart bodů. V rámci kampaně proběhne i online aukce letošního unikátního kalendáře nadace s výjimečnými osobnostmi. Stejně jako v minulých letech budou získané finanční prostředky využity na podporu projektu Banky pupečníkové krve, který společnost Shell dlouhodobě podporuje.
Christmas Decorations in Shell

Na začátku prosince se ve vitrínách věrnostního programu Shell ClubSmart objevily vánoční ozdoby, které vlastnoručně ozdobily dětské ručičky malých pacientů hospitalizovaných na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. Vánoční baňky tak budou členy věrnostního programu Shell ClubSmart až do 15. ledna 2016 vyzývat k darování nasbíraných bodů ve prospěch Nadačního fondu Kapka naděje. V rámci dlouhodobé spolupráce za každý zákazníkem darovaný věrnostní bod přispívá společnost Shell jednou korunou na podporu projektu Banky pupečníkové krve. Získané finanční prostředky jsou využívány převážně na pokrytí nákladů spojených se skladováním štěpů pupečníkové krve a nákup potřebného přístrojového vybavení.

Online portál věrnostního programu Shell ClubSmart navíc umožňuje všem svým členům zapojit se do aukce o výjimečný kalendář Nadačního fondu Kapka naděje, pro letošní rok nazvaný „Příběhy 2016 – Hrdinové“, jehož fotografie zachycují dětské pacienty s takovými osobnostmi, jako jsou plastický chirurg Bohdan Pomahač, snowboardová šampiónka Eva Samková nebo mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková. Kalendář podepsaný Vendulou Pizingerovou, prezidentkou Nadačního fondu Kapka naděje, získá ten, kdo nabídne do konce dne 15. ledna 2016 nejvyšší počet svých Shell ClubSmart bodů (aukce).

Předvánoční období je vždy časem, kdy naši věrní zákazníci nejvíce pomáhají. A vzhledem k tomu, že nasbírané věrnostní body starší tří let k 31. prosinci 2015 ztrácí svou platnost, připomínáme nejen jejich držitelům, že mohou využít možnosti darovat je Nadačnímu fondu Kapka naděje. Děkujeme mockrát všem, kteří společně s námi podporují dobrou věc,“ uvedl Petr Šindler, manažer komunikace Shell Czech Republic a.s.

O Nadačním fondu Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen v srpnu roku 2000 za účelem pomoci dětem s poruchou krvetvorby a dětem s nádorovým onemocněním. Fond dlouhodobě podporuje jediné odborné pracoviště v České republice provádějící transplantace kostní dřeně u dětí. Za 15 let své existence se nadační fond přiřadil k nejrespektovanějším a nejdůvěryhodnějším charitativním organizacím v České republice. Díky důvěryhodnosti se charitativní akce Kapky naděje staly pravidelnou součástí veřejného a společenského života. Benefiční koncerty, které Kapka naděje pořádá, pak jednoznačně patří k nejsledovanějším televizním programům. Více informací naleznete na www.kapkanadeje.cz."

O věrnostním programu Shell ClubSmart

Věrnostní klub společnosti Shell je programem s nejdelší tradicí pro zákazníky čerpacích stanic na českém trhu. V České republice působí již od roku 1998 a počet zákazníků společnosti Shell, kteří se do něj zapojují, každým rokem stoupá. Řidič, který se stane členem tohoto programu, sbírá prostřednictvím Shell ClubSmart karty body za každé natankování a další služby u čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku. Nasbírané body pak mohou loajální zákazníci čerpacích stanic Shell vyměnit za slevu na palivo nebo za produkty a služby z katalogu, ve kterém nechybí také možnost darovat Shell ClubSmart body Nadačnímu fondu Kapka naděje. Více informací naleznete na www.shellsmart.com nebo na čerpacích stanicích Shell v České republice.

Nástroje stránky