Jump menu

Main content |  back to top

Aktuality a zprávy pro média

VÁNOČNÍ KAPKY NADĚJE NA ČERPACÍCH STANICÍCH SHELL

V Praze 2. prosince 2013 – Již posedmé se s blížícími Vánocemi objevují na čerpacích stanicích Shell výrobky dětí z transplantační jednotky hematologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Tentokrát bude na každé čerpací stanici Shell vystavena speciální zdobená kapka připomínající možnost darovat Shell ClubSmart body Nadačnímu fondu Kapka naděje. Součástí kampaně je i online dražba jedinečného kalendáře a právě jedné z originálních kapek. Získané finanční prostředky půjdou jako už tradičně na rozvoj projektu Banky pupečníkové krve, který Shell dlouhodobě podporuje.
people stading with image

Každá moduritová kapka s kolážemi a kresbami je unikátním výtvorem dětí z transplantační jednotky hematologického oddělení II. dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Tyto dekorace, které zdobí čerpací stanice Shell, připomínají členům věrnostního programu Shell ClubSmart možnost darovat nasbírané body Nadačnímu fondu Kapka naděje. Jeden věnovaný bod má hodnotu koruny. Částku ve výši počtu takto získaných bodů odesílá společnost Shell nadaci při projektu Banky pupečníkové krve, jež dlouhodobě podporuje. Členové věrnostního programu Shell ClubSmart navíc mohou na inovovaném portálu www.shellsmart.com až do 31. prosince 2013 dražit jednu z kapek, speciálně vyrobenou pro tento účel, a také výjimečný kalendář „Příběhy 2014“ na téma slavných objevů a jejich vynálezců, které na fotografiích ztvárnily české celebrity. Kalendář či kapku získá ten, kdo za zvolený předmět nabídne nejvyšší počet svých Shell ClubSmart bodů.

Předvánoční čas je ideální příležitostí obdarovat nejen svoji rodinu i přátele, ale také přispět na dobrou věc. Vzhledem k tomu, že se společnost Shell v souladu s platnými pravidly programu Shell ClubSmart rozhodla ke konci tohoto roku přistoupit ke smazání starších, dosud neuplatněných bodů nasbíraných před rokem 2011 a také deaktivaci členských karet nepoužitých od 1. ledna 2013, může tato varianta uplatnění bodů přijít vhod. „Věnování na dobročinné účely představuje opravdu smysluplné využití bodů, bez ohledu na množství určené ke smazání. Body je navíc možné darovat nejen v průběhu adventního období, ale po celý rok. Za každý takto uplatněný bod jsme našim zákazníkům velice vděční a vždy nás potěší, jak je tato volba populární navzdory bohaté nabídce odměn, které lze za body získat,“ doplňuje Petr Šindler, manažer komunikace Shell Czech Republic a.s.

Každým rokem je díky velkorysosti zákazníků společnosti Shell částka pro Kapku naděje vyšší, a to i zásluhou vánočních kampaní. „Rok co rok se snažíme přijít s nějakým novým nápadem na kalendář i vánoční dekoraci, jejíž výroba by na chvíli rozptýlila nemocné děti, a jež by zároveň potěšila zákazníky společnosti Shell. Letošní kapka je skutečně symbolická, protože s každým darovaným bodem je naděje na dokonalejší péči i uzdravení malých pacientů o kapku větší,“ doplňuje Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

O Nadačním fondu Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen v srpnu roku 2000 za účelem pomoci dětem s poruchou krvetvorby a dětem s nádorovým onemocněním. Fond dlouhodobě podporuje jediné odborné pracoviště v České republice provádějící transplantace kostní dřeně u dětí. Za 11 let své existence se nadační fond přiřadil k nejrespektovanějším a nejdůvěryhodnějším charitativním organizacím v České republice. Díky důvěryhodnosti se charitativní akce Kapky naděje staly pravidelnou součástí veřejného a společenského života. Benefiční koncerty, které Kapka naděje pořádá, pak jednoznačně patří k nejsledovanějším televizním programům. Více informací naleznete na www.kapkanadeje.cz.

O věrnostním programu Shell ClubSmart

Věrnostní klub společnosti Shell je programem s nejdelší tradicí pro zákazníky čerpacích stanic na českém trhu. V České republice působí již od roku 1998 a počet zákazníků společnosti Shell, kteří se do něj zapojují, každým rokem stoupá. Řidič, který se stane členem tohoto programu, sbírá prostřednictvím Shell ClubSmart karty body za každé natankování a další služby u čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku. Nasbírané body pak mohou loajální zákazníci Shellu vyměnit za produkty z katalogu, ve kterém nechybí také možnost darovat Shell ClubSmart body Nadačnímu fondu Kapka naděje. Více informací naleznete na www.shellsmart.com nebo na čerpacích stanicích Shell v České republice.

Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy Skupiny Shell v České republice. Provozuje rozsáhlou síť čerpacích stanic, provozuje systém palivových karet euroShell a plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích. Více informací naleznete na www.shell.cz.   

Royal Dutch Shell plc

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 80 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií. Více informací naleznete na www.shell.com.

Kontakty pro média:

AMI Communications                           Shell Czech Republic

Kateřina Nováčková                             Petr Šindler

Email: katerina.novackova@amic.cz      Email:petr.sindler@shell.com

Tel.: 234 124 112                                Tel.: 244 025 965

kapka nadeje