Jump menu

Main content |  back to top

NOVINKY A HLAVNÍ ZPRÁVY

SHELL VĚNOVAL KAPCE NADĚJE REKORDNÍ 2 839 763 KORUN

V Praze 13. února 2012 – Společnost Shell Czech Republic a. s. poukázala za rok 2011 projektu Banky pupečníkové krve prostřednictvím konta Nadačního fondu Kapka naděje rekordní sumu peněz. Celková částka 2 839 763 korun byla slavnostně předána v rámci sobotního benefičního koncertu, na kterém vystoupila řada známých osobností. Přes jeden milion korun z celkové sumy přitom darovali pravidelní zákazníci a zároveň členové věrnostního programu Shell CLUBSMART jen v průběhu prosincové charitativní kampaně na čerpacích stanicích.

Čeští řidiči opět využívali po dobu celého roku možnost převést své nasbírané Shell CLUBSMART body na účet nadačního fondu a Shell tak mohl věnovat Kapce naděje historicky nejvyšší částku ve výši 2 839 763 Kč.


Již řadu let Shell podporuje ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje léčbu dětských onkologických onemocnění prostřednictvím projektu Banky pupečníkové krve. Na základě tohoto partnerství již Shell například daroval programovatelný zamrazovač sloužící k zamrazování pupečníkové krve, která může být použita při transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně.


„Zahájení podpory Banky pupečníkové krve se datuje do roku 2004 a každým rokem neustále rostoucí částka převedená prostřednictvím Kapky naděje ve prospěch projektu je pro nás důkazem, že partnerství je více než úspěšné a má velkou důvěru našich pravidelných zákazníků a členů věrnostního programu Shell CLUBSMART,“ uvedl Petr Pražský, generální ředitel společnosti Shell Czech Republic a.s. „Rád bych jim také tímto poděkoval za jejich obrovskou velkorysost,“ dodal.


Celková částka se navíc zvýšila o jeden milion korun jen v době speciální předvánoční kampaně, kdy se také členové věrnostního programu mohli zúčastnit aukce jednoho z výjimečných charitativních kalendářů s názvem „Příběhy rošťáků 2012“, jenž zobrazuje šťastné příběhy 15-ti vyléčených dětí. Kalendář byl nakonec vydražen za neuvěřitelných 28 000 Shell CLUBSMART bodů (tedy 28 tis. Kč), které byly připojeny k celkové sbírce.


„Rok 2011byl obzvláště těžký na získávání finančních prostředků na podporu charitativních projektů, jelikož firmy i jednotlivci mnohem pečlivěji zvažovali veškeré své výdaje. Velice děkuji společnosti Shell Czech Republic a jejím zákazníkům za jejich dlouholetou podporu našeho nadačního fondu,“ řekla Vendula Auš Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

O Nadačním fondu Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen v srpnu roku 2000 za účelem pomoci dětem s poruchou krvetvorby a dětem s nádorovým onemocněním. Fond dlouhodobě podporuje jediné odborné pracoviště v České republice (dále ČR) provádějící transplantace kostní dřeně u dětí. Za 11 let své existence se nadační fond přiřadil k nejrespektovanějším a nejdůvěryhodnějším charitativním organizacím v ČR.

Díky důvěryhodnosti se charitativní akce Kapky naděje staly pravidelnou součástí veřejného a společenského života. Benefiční koncerty, které Kapka naděje pořádá, pak jednoznačně patří k nejsledovanějším televizním programům. Více informací naleznete na www.kapkanadeje.cz.

O věrnostním programu Shell CLUBSMART

Věrnostní klub společnosti Shell je programem s nejdelší tradicí pro zákazníky čerpacích stanic na českém trhu. V České republice působí již od roku 1998 a počet zákazníků společnosti Shell, kteří se do něj zapojují, každým rokem stoupá. Řidič, který se stane členem tohoto programu, sbírá prostřednictvím Shell CLUBSMART karty body za každé natankování a další služby u čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku.

Nasbírané body pak mohou loajální zákazníci Shellu vyměnit za produkty z katalogu, ve kterém nechybí také možnost darovat Shell CLUBSMART body Nadačnímu fondu Kapka naděje. Více informací naleznete

na www.shellsmart.com nebo na čerpacích stanicích Shell v České republice.

Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy Skupiny Shell v České republice. Provozuje rozsáhlou síť čerpacích stanic, zajišťuje velkoobchod s pohonnými hmotami a systém palivových karet euroShell, plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích a nabízí automobilové a průmyslové oleje a maziva. Více informací naleznete na www.shell.cz.  

Royal Dutch Shell plc

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 90 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií. Více informací naleznete na www.shell.com.

Kontakty pro média:

AMI Communications                      Shell Czech Republic

Barbora Bártíková                          Petr Šindler

Account Manager                            Manažer komunikace

Email: barbora.bartikova@amic.cz   Email: petr.sindler@shell.com

Tel.: 234 124 112                           Tel.: 244 025 965