Jump menu

Main content |  back to top

V úzké spolupráci s ropnými a těžebními inženýry, geology a dodavateli se zabýváme hledáním technicky, komerčně a ekologicky nejlepších způsobů spojení podzemní hladiny uhlovodíků s povrchovými a tranzitními zařízeními.

Můžete očekávat účast na přímém řízení:

  • plánování vývoje polí a návrhu vrtů
  • vrtného hospodářství
  • optimalizace výstavby, údržby a provozu vrtů
  • shromažďování podzemních údajů
  • otázek bezpečnosti a životního prostředí