Jump menu

Main content |  back to top

Připojte se k nám a můžete očekávat, že čas strávíte:

  • zpracováním ekonomicky životaschopných plánů s využitím příslušných modelů počínaje analytickým hodnocením až po nejmodernější simulační techniky
  • předpovídáním rychlosti toku ropy a plynu a plánováním počtu vrtů potřebných pro jejich obnovu
  • vyhledáváním nejlepšího umístění vrtů, nejvhodnější platformě a typu potrubí