Jump menu

Main content |  back to top

Připojte se k nám a můžete zodpovídat za vše od ochrany zdraví a bezpečnosti přes plánování a kontrolu kvality.

S námi můžete očekávat:

  • účast na řízení projektů rozpočtového plánování, vytváření smluvních strategií a koupi potřebného vybavení 
  • výběr dodavatelů a dohled nad nimi
  • navrhování a provádění složitých inženýrských projektů
  • vytváření koncepce návrhů pro nová zařízení a smluvních podkladů
  • vývoj strategií řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí