Jump menu

Main content |  back to top

Ve spolupráci s geology a ropnými inženýry se můžete účastňit celého životního cyklu vývoje těžebního pole. Nabízíme rozmanité technické výzvy v celé řade geografických lokalit a polí různé zralosti.

Připojte se k nám a můžete pracovat na:

  • zlepšování produkce vrtů
  • monitorování pole a optimalizaci toku
  • koncepčním návrhu rozvoje vrtů
  • vývoji a realizaci nové technologie