Jump menu

Main content |  back to top

Jako Production Engineer jste do procesu zapojen od místa vniku uhlovodíků do vrtu přes těžební zařízení až po místo prodeje. Pokud hledáte uspokojení z práce v obtížném prostředí, můžeme být vaším ideálním partnerem.

S námi můžete očekávat účast na:

  • plánování vývoje těžebních polí
  • provozování a údržbě existujících vrtů a plošin
  • řízení každodenních operací včetně otázek bezpečnosti a životního prostředí
  • optimalizaci výkonu celého majetku
  • vyvažování každodenních provozních priorit s dlouhodobými strategickými cíli