Jump menu

Main content |  back to top

Budete v centru každé etapy životního cyklu od průzkumu přes analýzu vrtu  až po jeho rozvoj a řízení těžby.

Konkrétněji budete:

  • navrhovat programy získávání údajů o všech vrtech
  • hodnotit objemy uhlovodíků v ložiscích rozlišováním mezi ropou, vodou a plynem
  • analyzovat potenciál skal pro těžbu ropy a plynu pomocí všech dostupných údajů
  • zabezpečovat styk s geology a ložiskovými inženýry za účelem optimalizace vývoje ropných a plynových těžebních polí