Jump menu

Main content |  back to top

Bez ohledu na to, kterou cestu si ve firmě Shell vyberete, naše podpora a kultura kontinuálního vzdělávání směřují k tomu, aby jste uspěli. Vychováváme a povzbuzujeme současné talentya pomáháme jim stát se budoucími lídry.

Naše vzdělávání na pracovišti, kombinované s potřebnou zodpovědností umožňuje, aby jste v kariéře postupovali tak rychle, jak sami chcete.

V rámci našeho globálního podnikání existuje mnoho příležitostí, které budou vyhovovat vašim představám, bez ohledu na to, kde chcete pracovat.

Udělejte si čas a prostudujte uvedené oblasti práce pro technické obory.

Asset Maintenance Engineering

Věnujeme se poskytování inženýrské expertizy na podporu kritických obchodních rozhodnutí pro domácí nebo zahraniční zařízení pro těžby ropy a plynu, rafinerie a chemické závody.

Discipline Engineering

Protože se účastníme všeho počínaje vrtním potrubím, přes zpracovatelské závody a rafinerie až po ropovody a tankery, hledáme zručné inženýry se specializací pro celou řadu technických disciplín.

Geologie/geofyzika

Zodpovídáme za hledání komerčně využitelných zásob ropy a plynu posuzováním charakteristik a překážek podzemí.

Petrofyzika

Hrajeme životně důležitou roli při hledání a odkrývání nových rezerv, získávaní a vyhodnocování primárních dat o vrtech, které nám pomáhají sestavit 3D modely cílových ložisek a potenciál toku uhlovodíků ve skalách.

Process Engineering

Poskytujeme technickou expertízu pro zařízení pro těžbu ropy a plynu na souši i na moři,stejně jako pro rafinerie a chemické závody.

Product/Process Research

My jsme ti, jenž zabezpečují dostupnost a využití nejnovějších technologií při navrhovaní nových způsobů zpracování produktů, stejně jako při vývoji, zdokonalování a inovaci produktů.

Production Engineering

Jme zapojeni do celého životního cyklu těžebního pole – od návrhu přes těžební fázi, až po jeho případné uvolnění.

Production Technology

Pracujeme nejenom na těžebních polích, kde zvyšujeme produkci vrtů a předpovídáme krátkodobé těžební profily, ale rovněž na nových polích.

Project/Facilities Engineering

Navrhujeme, stavíme a odevzdáváme celou pozemní instalaci a infrastrukturu firmy Shell. Naše prostředí může být výzvou – na souši i na moři pracujeme na inovativních vývoji nových zařízení.

Reservoir/Petroleum Engineering

Petrochemické a geologické údaje proměňujeme na dynamické modely ložisek a současně rozvíjíme podrobné vědomosti o distribuci ropy, plynu a vody.

Well Engineering

Optimalizujeme výkon vrtů a přebíráme zodpovědnost za návrh, bezpečnou konstrukci a údržbu vrtů během celého životního cyklu ropného nebo plynového těžebního pole.