Jump menu

Main content |  back to top

Připojte se k nám a můžete očekávat práci v různých oblastech a získat důkladné znalosti o podniku.

Obchodování s námi vás může zavést do takových oblastí jako jsou:

  • „Wet operations“ – výběr správného dopravního prostředku pro určitý náklad a zabezpečení, aby vše bylo na správném místě ve správnou dobu
  • smlouvy – naučíte se jak je sepsat tak, aby doklady byli v souladu s transakcí, obchodní politikou a postupy
  • burzovní operace a strategie řízení rizika