Jump menu

Main content |  back to top

S námi se můžete zapojit do celé řady činností včetně:

  • každodenního plánování za účelem zabezpečení plnění obchodní strategie
  • vyvažování nabídky a poptávky se zřetelem na logistické překážky a odhady prodeje
  • provádění tržní analýzy
  • podpory smluvních vyjednávání
  • analýzy rizik oproti nákladům
  • optimalizace distribučních kanálů