Jump menu

Main content |  back to top

Typickým začátkem pro vás jako absolventa vysoké školy obchodního zaměření může být práce komerčního poradce nebo analytika, ekonoma, obchodního, kvantitativníhonebo strategického analytika a smluvního poradce.

Cílem firmy Shell je vybavit absolventy základními obchodními dovednostmi, tak, aby mohli projednávat a uzavírat dlouhodobé obchody s různými zainteresovanými stranami včetně samospráv a třetích stran v globálním prostředí a přijímat důležité komerční rozhodnutí s dlouhodobým vlivem na celou skupinu Shell, jenž demonstrují všechny možné technologie používané v EP a GP.

Absolventi v rámci svého prvního zaměstnání se obyčejně zúčastní: 

 • konstrukce a využívání hospodářských modelů během hodnocení studií proveditelnosti a/nebo projektů a údržby databází.
 • shromažďování, hodnocení a vykazování údajů pro interní nebo externí subjekty.
 • poskytování (analytické) podpory pro  významné projekty související s ropou nebo LNG , studie posuzování trhu, analýza hospodářské soutěže, studie proveditelnosti.
 • monitorování a podávání zpráv o trhu a konkurentech za účelem podpory obchodních rozhodnutí.
 • podpory vyjednání s partnery a zákazníky prostřednictvím poskytování technických a obchodních podkladů.
 • vývoje a údržování znalosti podnikání v oblasti EP a GP.
 • kontaktu s ostatními odděleními (korporátními, finančními, právními, technickými) za účelem zabezpečení optimální spolupráci při identifikaci a využívání příležitostí.
 • vývoje a podpory firemních vztahů zahrnující interní a externí subjekty, a v globálním mezinárodním kontextu.
 • asistence vedoucím projektů při vývoji obchodních strategií a firemní politiky pro určité regiony světa.
 • práce v integrovaných projektových týmech složených ze zaměstnanců Gas & Power, Exploration & Production a jiných oddělení.

Dovednosti, které získáte, se liší v závislosti od vaší úlohy a také vašich silných a slabých stránek. Většina pracovních míst vám umožní rozvíjet schopnosti v oblastech:

 • analýzy a řešení problémů
 • firemního plánování a hodnocení
 • řízení smluvních vztahů
 • vyjednávání
 • marketingu
 • řízení interních a externích subjektů
 • technických znalostí pro komerční zaměstnance
 • obchodování