Jump menu

Main content |  back to top

Již od dvacátých let minulého století působil Shell na území tehdejšího Československa především v oblasti dodávek motorových olejů. Motorové oleje Shell byly už tenkrát, stejně jako dnes, doporučovány téměř všemi výrobci motocyklů a automobilů na tehdejším trhu.

Světové války na nějaký čas obchodování utlumily a produkty Shell se pak vrátily na československý trh prostřednictvím podniků zahraničního obchodu po roce 1956.

Firma Shell Czechoslovakia byla založena v dubnu 1991, později se v souvislosti s rozdělením státu v roce 1993 člení na dvě samostatné společnosti Shell Czech Republic a Shell Slovakia.

Růst společnosti Shell Czech Republic byl posílen uskutečněnými akvizicemi a kapitálovými vstupy ve vybraných oblastech. Společnost tak převedla do konkrétních výsledků svůj záměr posilovat a dále rozvíjet ekonomiku a podnikatelské prostředí České republiky.

Do privatizace a technického rozvoje českých rafinérií investoval Shell významné  finanční prostředky.

V rámci společnosti Shell Czech Republic v současné době působí čtyři nejvýznamnější oddělení:

  • Divize Aviation se věnuje plnění letadel na nejvýznamnějších letištích v Praze, Brně a Ostravě.
  • Divize Commercial Fleet provozuje systém palivových karet euroShell.
  • Divize Bitumenů zabývá se prodejem silničních asfaltů (bitumenů).
  • Divize Retailu má na starosti provoz sítě čerpacích stanic po celé republice. 

Prodej průmyslových, automobilových a motocyklových olejů a maziv je řešen prostřednictvím oficiálního dovozce.

Počátky slavné značky sahají do devadesátých let 19. století, kdy Marcus Samuel Junior rozšířil záběr rodinné obchodní firmy o dovoz petroleje z černomořské oblasti a na počest úspěšného podnikání svého otce v prodeji mušlí přejmenovat firmu na Shell.

V současné době zaměstnává Skupina Shell přibližně 92 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích celého světa.

Shell hraje klíčovou roli v tom, že pomáhá plnit rostoucí poptávku po energii ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědným způsoby. Shell dlouhodobě investuje více než 1,3 miliardy dolarů ročně do výzkumu a vývoje stávajících a nových technologií s cílem zajistit dostatek energie pro budoucí generace.

Naší strategií a prioritami pro budoucí období je "more upstream and profitable downstream" spočívající v rozšiřování a zkvalitňování těžby a zvyšování efektivity u rafinačních procesů.

Shell ve světě v číslech

  • 3,3 milionů: počet barelů plynu a ropy, který produkujeme každý den
  • 44 000: počet čerpacích stanic Shell na celém světě
  • +30: počet rafinérií a chemických závodů, které provozujeme (údaje za rok 2012)

Společnost Shell je celosvětově rozčleněna do tří divizí:

Upstream – tato divize se zabývý vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu (prolink na shell.com)

Downstream – tato divize se zabývá rafinací, výrobou, přepravou a obchodováním s petrochemickými výrobky (prolink na shell.com)

Projekty a Technologie – řídí dodávku hlavních projektů Skupiny Shell a vede technologický výzkum a inovace (prolink na shell.com)

place Holder